Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele eestikeelsele haridusele ülemineku ettevalmistuste ja kulude kohta (nr 142), Reformierakonna, Isamaa ning Sotsiaaldemokraatide koalitsioonileppe maksumuse ja järgmise aasta riigieelarve kohta (nr 143) ja ettevõtjate toetamise kohta kõrgete elektrihindadega toimetulekul (nr 144) vastab peaminister Kaja Kallas ning arupärimistele 155 mm haubitsate loovutamisest Ukrainale sõjalise abina ja Eesti suurtükiväe edasisest arengust Venemaa-Ukraina sõja kontekstis (nr 137), kindralite koondamise kohta Kaitseväes (nr 141) ja homopropaganda kohta Eesti Kaitseväes (nr 146) vastab kaitseminister Hanno Pevkur.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 29.–30. septembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu kohtumisel (siseturg, tööstus), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Konkurentsiameti esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust seoses eestikeelsele õppele üleminekuga, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskavast, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad, Eesti vesiviljeluse mitmeaastasest riiklikust tegevuskavast aastani 2030, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: patendiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE), Justiitsministeeriumi õigusloome plaanid majanduskomisjoni valdkonnas, riigi eelarvestrateegia 2022–2025, kutsutud justiitsminister Lea Danilson-Järg; Õiguskantsleri ettepanek kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (667 SE); 2022. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu;

riigikaitsekomisjonis – Ukraina sõja õppetundide protsessist, kutsutud Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), pikaajalise haigusega inimeste töövõimetuse ennetamise süsteemi seaduseelnõu väljatöötamise kavatsusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: Eesti tegevus Ukraina toetamisel, riigi eelarvestrateegia 2023–2026 välispoliitika valdkond ja õigusloomeplaanid, Eesti Vabariigi valitsuse ja Norra Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (646 SE), kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (672 OE); Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (673 OE); Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (674 OE);

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: ettepanek Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2011/83/EL seoses finantsteenuste kauglepingutega ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/65/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) – SEC(2022) 203, SWD(2022) 141, SWD(2022) 142, COM(2022) 204, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Justiitsministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; kohtuekspertiisiseaduse eelnõu (644 SE), korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), täitemenetluse seadustiku muutmise ning täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE), kutsutud justiitsminister Lea Danilson-Järg;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.45: Välisluureameti 2022. aasta eelarve täitmisest ja 2023. aasta eelarve vajadustest ja prioriteetidest, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur ja Välisluureameti peadirektor Mikk Marran;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Eesti esindaja kandidaadi Euroopa Kontrollikoja liikme ametikohale nimetamise menetlusest, kutsutud riigisekretär Taimar Peterkop, riigikontrolör Janar Holm ja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruanne „Riigiteede rahastamise jätkusuutlikkus“, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Transpordiameti, MTÜ Eesti Taristuehituse Liidu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eestikeelsele haridusele üleminekust alushariduses ja üldhariduskoolides, kutsutud Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, Õpetajate Ühenduste Koostöökoja ning Eesti Keel Teise Keelena Õpetajate Liidu esindajad.

Välislähetused

25.–28. september
Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb endise Jaapani peaministri Shinzo Abe riiklikul matusel Tokyos Jaapanis.

26.–28. september
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Raivo Tamm, aseesimees Anti Poolamets ning liikmed Siret Kotka ja Andres Sutt, keskkonnakomisjoni aseesimees Merry Aart ning liikmed Yoko Alender ja Toomas Jürgenstein, kultuurikomisjoni liikmed Jaak Juske ja Marko Šorin, maaelukomisjoni aseesimees Tarmo Tamm ja liige Martin Repinski, majanduskomisjoni liige Kalvi Kõva, rahanduskomisjoni liikmed Annely Akkermann ja Urmas Reitelmann ning sotsiaalkomisjoni liikmed Kalle Grünthal ja Kert Kingo osalevad Riigikogu liikmetele suunatud Euroopa Liidu institutsioonide külastusel Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside