Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu päevakorras on kahe eelnõu teine ja viie eelnõu esimene lugemine.

Teisel lugemisel on:

  1. 52 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine AS Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks” eelnõu (88 OE). Eelnõuga soovitakse moodustada Riigikogu uurimiskomisjon võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks ASis Tallinna Sadam, et välja selgitada, kas omanikujärelevalve on olnud seaduslik ja tõhus.
  2. Valitsuse algatatud kemikaaliseaduse eelnõu (72 SE). Eelnõu sisulised muudatused puudutavad eelkõige suurõnnetuse ohuga ettevõtet ja lõhkeainete lähteaineid sisaldavate tooteid käitlevaid ettevõtjaid. Eelnõu ei puuduta otseselt tavaisikuid. Enamik eelnõus olevaid nõudeid kehtivad ka praegu ning sisuliselt uusi nõudeid käesoleva eelnõuga ei kaasne.

Esimesel lugemisel on:

  1. Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (50 OE). Eelnõu kohaselt tehakse valitsusele ettepanek algatada kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis loob vastastikuste kindlustusseltside tegevuseks vajaliku regulatsiooni ning tagab muudatuste jõustumise 2016. aasta 1. jaanuariks.
  2. Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (86 OE). Eelnõu eesmärgiks on maksta riigieelarvest aastatel 2016-2020 põllumajandustootjatele üleminekutoetust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1307/2013 artiklis 37 lubatud maksimaalses määras. Eesti põllumeestele tähendaks riigieelarvest makstava üleminekutoetuse Euroopa Liidu lubatud maksimaalses mahus välja maksmine täiendavat 92 miljonit eurot.
  3. Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE). Eelnõu tõhustab meetmeid, mis tagavad telefoni-, mobiiltelefoni- ja lühinumbri numeratsiooni efektiivsema kasutamise. Eelnõu näeb ette olukorra lahendamise, kus numeratsioon on kasutusele võtmata või seda kasutatakse ebaefektiivselt, sealhulgas näiteks ka eritariifsete kõnede petuskeemide korraldamiseks. Eelnõuga muudetakse jälitus- või julgeolekuasutuse tsentraalse jälgimisseadme abil teostatud toimingute kohta kogutavate logifailide säilitamise aega seniselt 5-lt aastalt 10-le aastale.
  4. Vabaerakonna fraktsiooni esitatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 34 täiendamise seaduse eelnõu (49 SE). Eelnõu näeb ette seada kohalike omavalitsuse valimistel valimisnimekirjade pikkusele ülempiir. Kuna omavalitsustes on volikogude suurused erinevad, tehakse ettepanek seada ülempiir sõltuvusse volikogu kohtade arvust. Algatajad leiavad, et mõistlik on seada piiriks mandaatide kahekordne arv.
  5. Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Kalle Laaneti, Maire Aunaste, Rein Ratase, Toomas Kivimägi, Urve Tiiduse ja Jevgeni Ossinovski esitatud jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seaduse eelnõu (56 SE). Eelnõu eesmärk on anda väikesaarte kogukondadele võimalus kaasa rääkida jahipidamise korraldamisel ning viia regulatsioon kooskõlla ajalooliste traditsioonide ja loodusressursside säästliku kasutamise põhimõtetega. Erisuste andmisega väikesaarte kogukondadele soovitakse suurendada väljavaateid tundliku loodusrikkuse säilimiseks, loodusressursside heaperemehelikuks kasutamiseks, kogukonnasiseste kontrollmehhanismide käivitamiseks.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – ELi liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu; kultuuriministeeriumi eelnõud ja teemad; 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) kultuuriministeeriumi osa arutelu, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung – toidupakenditel kasutatavad märgised Eestis, kutsutud maaeluministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Leader Liidu, Eesti Talupidajate Keskliidu ja tarbijakaitseameti esindajad (ruum L262);

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi; kohtumine maksu- ja tolliameti esindajatega; sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (59 SE); tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (78 SE);

riigikaitsekomisjonis – reservväelaste arvamusuuringu tulemuste tutvustamine, kutsutud Turu-uuringute AS ja Kaitseväe peastaabi esindajad; riigikaitsekomisjoni 1. – 4. novembril toimuva Saksamaa töövisiidi ettevalmistamine;

sotsiaalkomisjonis – avalik istung HIV ennetuse olukorrast Eestis, ettekanded teevad Eesti infektsioonhaiguste seltsi, Tervise Arengu Instituudi, Eesti HIV-positiivsete võrgustiku ja Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi esindajad; kutsutud sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi, justiitsministeeriumi, seksuaaltervise liidu, ravimitootjate liidu, Tallinna linnavalitsuse, Narva linnavalitsuse, Ida-Viru maavalitsuse, Lääne-Tallinna keskhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Narva haigla, MTÜ Corrigo ja MTÜ Alliumi esindajad; toimub veebiülekanne (konverentsisaal); kell 16: töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE);

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE), kutsutud välisminister Marina Kaljurand;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli 2016. aasta tööplaaniks tehtud komisjoni ettepaneku arutelu, kutsutud Riigikontrolli esindaja (ruum L263); kell 16: konsulaartegevuses sularaha kasutamine, kutsutud välisministeeriumi esindajad (ruum L263);

Sündmused

Kell 12 – Eesti-Türgi parlamendirühm kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşcıoğluga (ruum L240).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub ametisse astunud Vene suursaadiku Aleksandr Petroviga.

Kell 15 – Eesti-Rootsi parlamendirühm kohtub Rootsi endiste parlamendiliikmete Erling Bageri ja Helena Bargholzi ning Rootsi suursaadiku Anders Ljunggreniga.

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Austria rahvuspäeva sündmusel (Kadriorg).

Välislähetused

26. – 29. oktoober
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder ja kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must osalevad Balti Assamblee presiidiumi istungil ja Põhjamaade Nõukogu 67. istungjärgul Reykjavikis, Islandil.

23. – 26. oktoober
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) migratsiooni, pagulaste ja ümberasustatud isikute komitee väljasõiduistungil Kosi saarel, Kreekas.

26. – 29. oktoober
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb piirkondlike julgeolekuanalüütikute ümarlaual põgenikekriisi teemal Istanbulis, Türgis.

26. – 29. oktoober
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Avatud Valitsemise Partnerluse tippkohtumisel Mehhikos.

26. oktoober – 1. november
Riigikogu liige Mailis Reps osaleb noorte poliitikute foorumil China-CEEC Young Political Leaders Forum Pekingis, Hiinas.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside