Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelamiga; ülevaade 29. septembril toimuvast digitaalvaldkonna tippkohtumisest Tallinnas, kutsutud peaminister Jüri Ratas; rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) ettevalmistus;

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu (506 OE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade Kultuuriministeeriumi II poolaasta tööplaanidest ning „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis – Eesti mesindusorganisatsioonide ühispöördumine, kutsutud asjaomaste ettevõtete ja organisatsioonide esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: väljasõiduistung Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi: ministeeriumi õigusloome plaanide tutvustus, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; autoveoseaduse eelnõu (488 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; ülevaade LNG regionaalse terminali rajamise hetkeseisust, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine töövõimetoetuse seaduse § 40 p 4 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud magustatud joogi maksu seaduse eelnõu arutamine;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Hispaanias ja Kataloonias, kutsutud Eesti suursaadik Hispaanias Rasmus Lumi (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindajad; „Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel” ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE);

õiguskomisjonis – kell 11.15: relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE); kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE), kutsutud algataja esindaja; töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE), kutsutud algataja esindaja ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade küberjulgeolekust, kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2013 – 2020 ning Ernst&Youngi koostatud strateegia mõjuanalüüsist, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad (ruum L332); kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamisest, maandamisest ja sisekontrolli tugevdamisest, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Vabariigi Valitsuse liikmete laenudest;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: migratsiooni ja tööjõu liikumise uuringute ja ettepanekute tutvustamine, kutsutud Euroopa rändevõrgustiku (ERV) Eesti kontaktpunkti ja Välistööjõu Ümarlaua esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13: väljasõiduistung ühendministeeriumi hoonesse, kohtumine Rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Taliga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Avalike e-teenuste kasutatavus“ kordusarutelu, kutsutud Rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi, Statistikaameti peadirektor Mart Mägi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Välislähetused

17. – 28. september
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on visiidil Singapuris ja Malaisias, kus kohtub Singapuri parlamendi asespiikri ja peaministriga, astub üles rahvusvahelisel tehnoloogiakonverentsil Slush Singapore ning on üks peaesinejaid e-valitsemise ja digitaalse ühiskonna teemasid käsitleval konverentsil Innovation Labs World.

21. – 29. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esinaine Liisa Oviir osaleb rahvusvahelise astronautika kongressi parlamendiliikmetele suunatud programmis Adelaide’is Austraalias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside