Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu ees annab ametivande Riigikohtu liige Vahur-Peeter Liin.

Riigikogu liikmete arupärimisele koolilõuna toetuse alammäära tõstmise (nr 23), laiapõhjalise riigikaitse rahastamise (nr 25), rohepöörde elluviimise (nr 27), sõjalise riigikaitse uute võimearenduste (nr 30) ning puuduste kohta kriisiaja ettevalmistuses ja riigisekretäri rolli kohta (nr 26) vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimisele Ida-Virumaa (nr 12), Eesti postiteenuse jätkusuutlikkuse (nr 22) ja Ida-Virumaa olukorra kohta (nr 56) vastab regionaalminister Madis Kallas ning arupärimisele eesti õppekeelele ülemineku (nr 31) ja maakoolide saatuse kohta (nr 24) haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 28. septembril toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud siseminister Lauri Läänemets; seisukoha andmine ELi mereohutuse paketi kohta, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad; seisukoha andmine juhuveo bussijuhtide töö- ja puhkeaja määruse muudatuste kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine ELi majandusjuhtimise raamistiku reformi ettepanekute kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE), kutsutud algataja, Kliimaministeeriumi ja Transpordiameti esindajad; maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (121 SE), kutsutud algatajate ja Kliimaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kohtumine Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukoguga (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: veterinaarhariduse, maamajandusliku kutsehariduse ja koolitoidu teemad, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE), kutsutud algatajate ja Rahandusministeeriumi esindajad; kohtumine Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Leega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud välisminister Margus Tsahkna; kollektiivne pöördumine „E-hääletus tuleb muuta vaadeldavaks!“, kutsutud esitajate esindaja; kohtute haldamise nõukoja liikme nimetamine;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Ukraina laenu intressikulude katmine“ eelnõu (258 OE) ja Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas“ eelnõu (259 OE), kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõud (220 SE, 236 SE, 238 SE, 239 SE, 240 SE, 241 SE, 245 SE, 250 SE, 263 SE, 264 SE, 217 SE ja 230 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseministeeriumi valitsemisala 2024. aasta eelarve projekt ja arengukava aastateks 2024–2027, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad küberjulgeoleku paketi kohta, kutsutud Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: ülevaade Eesti elanike tervisest, tervisekäitumisest, tervisemõjuritest ja muutustest tervises, kutsutud Tervise Arengu Instituudi esindajad; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE), kutsutud algataja ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: Eesti Venemaa saatkonna tegevus, kutsutud saatkonna esindaja; Riigikogu 2023. aasta välislähetuste eelarve täitmine ja välislähetuste sügisprognoos, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad vanemluse vastastikuse tunnustamise ja Euroopa vanemlustõendi loomise nõukogu määruse, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust, põlvnemisega seotud asjades tehtud lahendite tunnustamist ja ametlike dokumentide vastuvõtmist ning Euroopa vanematõendi loomist, eelnõu kohta ning Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiive 2009/102/EÜ ja (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja menetluste kasutamise laiendamise ja ajakohastamisega äriühinguõiguses, eelnõu kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; abipolitseiniku seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: 2023. aasta eelarve täitmine ja 2024. aasta eelarve, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur ja Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Rahapesu Andmebüroo juhi Matis Mäekeriga (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Euroopa Liidu toetuste kasutamine, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, terviseminister Riina Sikkut, riigikontrolör Janar Holm ning Rahandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kliimaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjon kohtub Briti parlamendi alamkoja Briti-Eesti sõprusrühma delegatsiooniga.

Kell 14 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühm kohtub Briti parlamendi alamkoja Briti-Eesti sõprusrühma delegatsiooniga.

Kell 14 – Eesti-Iirimaa parlamendirühma liige Margit Sutrop kohtub Iiri suursaadiku James Sherryga.

Kell 15.15 – väliskomisjon kohtub Briti parlamendi alamkoja Briti-Eesti sõprusrühma delegatsiooniga.

Välislähetused

24.–26. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EPK) Eesti delegatsiooni esimees Mario Kadastik ning liikmed Toomas Uibo (25.–26. september) ja Tõnis Lukas osalevad EPK aastaistungil Viinis Austrias.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside