Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (383 UA) soovitakse viia kollektiivlepingu tingimuse laiendamise regulatsioon vastavusse põhiseaduse kaitse all oleva ettevõtlusvabadusega, tagades samas sotsiaalpartnerluse ja kollektiivse kaasamise võimekus. Laiendamise regulatsioon puudutab kollektiivlepinguid, mis on sõlmitud tööandjate ja ametiühingute liitude või keskliitude vahel.

Seaduse järgi võivad kollektiivlepingu tingimuse laiendamises kokku leppida ühe lepingu poolena ametiühingute liit või sama tegevusala liikmeid koondav ametiühing, mille liikmed moodustavad 15 protsenti tegevusala töötajatest või millel on vähemalt 500 liiget, ning teise poolena tööandjad, kes annavad tööd vähemalt 40 protsendile vastava tegevusala töötajatele.

Suurenevad ka aluseta vallandatud ametnike hüvitised. Täpsemalt puudutab see ametnikku, kes on rase, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, kes kasvatab alla seitsmeaastast last või kes on valitud ametnike esindajaks ja kes vabastatakse teenistusest õigusvastaselt. Kui seni on hüvitise suurus olnud kuue kuu keskmine töötasu, siis muudatuse järgi maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja 12 kuu keskmise töötasu ulatuses.

Kolmas olulisem muudatus puudutab usaldusisikuid ning seaduse jõustumisel tuleb kahe või enama usaldusisiku olemasolu korral tööandjal võimaldada usaldusisiku ülesandeid tööajast täita kõigil usaldusisikutel vähemalt kahele usaldusisikule ettenähtud aja ulatuses.

Muudatustega pikendatakse muuhulgas ajutiselt töötuskindlustushüvitise ja töötutoetuse maksmise kestust 60 kalendripäeva võrra juhul, kui registreeritud töötuse määr tõuseb Eestis üle 8,5 protsendi.

Riigikogu võttis seaduse vastu 13. septembril, kuid Vabariigi President otsustas jätta seaduse protseduurireeglite rikkumisele viidates välja kuulutamata.

Avaliku teenistuse 2020. aasta aruande ülevaade, ettekandja riigihalduse minister Jaak Aab.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 28. oktoobril toimuval majandus- ja rahandusnõukogu mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanekule Euroopa digitaalse identiteedi kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanekule tehisintellekti kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Justiitsministeeriumi esindajad; Eesti seisukohtadest 26. oktoobril toimuval erakorralisel Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (energeetika) kohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE), kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Teaduste Akadeemia seaduse ajakohastamisest ning kõrghariduse rahastamisest olulise tähtsusega riikliku küsimusena, kutsutud Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere; noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohtumine Eesti Maaülikooli esindajatega;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (442 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri; kergliikuritest liikluses ja seonduvatest liiklusohutusprobleemidest, kutsutud Transpordiameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigi 2020. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (432 OE), kutsutud rahandusminister Keit- Pentus Rosimannus ja riigikontrolör Janar Holm;

riigikaitsekomisjonis – 21.–22. oktoobril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: COVID-19 olukorrast Eestis, kutsutud peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, õiguskantsler Ülle Madise, Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule ning Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu, Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi ning Terviseameti esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

väliskomisjonis – kell 11.30: kohtumine Vabariigi Presidendiga (presidendi kantselei);

õiguskomisjoni videoistungil – töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Teenindus ja Kaubandustöötajate Ametiühingu ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad; arvamuse andmine Riigikohtule tsiviilkohtumenetluse seadustiku põhiseaduspärasuse kohta (tsiviilasi nr 2-21-4217);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kuritegudest ja tõendite kogumisest, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Riigiprokuratuuri esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: riigivaraseaduse ja haldusmenetluse seaduse rakendamisest riigi vahendite kasutamisel ning riigi osalusega äriühingu ja riigi osalusel asutatud sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikme ning asutajaõiguste teostaja rolli ja vastutuse piiritlemisest, kutsutud Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad (ruum L332);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keele õppe tõhustamisest muukeelsetes koolides, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna (ruum L333).

Välislähetused

20.–26. oktoober
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Mati Raidma osaleb presidendivalimiste vaatlemisel Usbekistanis.

22.–27. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni liikmed Andrei Korobeinik ja Raivo Tamm osalevad Rahvusvahelise Astronautika Föderatsiooni parlamendiliikmete eriüritusel teemal „Space Solutions for the Benefit of Civil Society“ Dubais Araabia Ühendemiraatides.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside