Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Küsimus peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmisest valitsuse moodustamiseks.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 28.–29. jaanuaril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Metsapöördumine“;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: Eesti keele arengukavast 2021–2035 ja noortevaldkonna arengukavast 2021–2035;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Arenguseire Keskuse uurimissuunast „COVID-19 mõju arengusuundumustele“, keskuse tehtud töödest ja lähiaja plaanidest, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: Veeteede Ameti, Lennuameti ja Maanteeameti ühendamisest ning Transpordiameti alustamisest, kutsutud Transpordiameti esindajad;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – sõjalisest mobiilsusest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riiklikust küsimusest „Riigikaitse jätkusuutlik arendamine“;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!“;

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk; komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE); täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE); vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE); arvamuse andmine Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-11;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: järelevalvemeetmetest; komisjonile laekunud avaldustest.

Sündmused

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb videosilla vahendusel ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee töös.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee töös ning liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee töös.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski ja asendusliige Raimond Kaljulaid osalevad videosilla vahendusel ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee töös.

Kell 15 – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Sven Sester osaleb OSCE PA NB8 videokohtumisel.

Kell 16.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut osaleb videokohtumisel Euroopa Komisjoni pealäbirääkija Michel Barnier’ga.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski, liikmed Eerik-Niiles Kross ja Urmas Reitelmann ning asendusliikmed Raimond Kaljulaid, Raivo Tamm ja Vilja Toomast osalevad videosilla vahendusel ENPA osaistungi töös.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside