Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad siseminister Andres Anvelt hääleõiguslike arvust Riigikogu valimisringkondades ja Eesti riigiasutuste töö kohta väljaspool kodumaad elavate hääleõiguslike isikutega (nr 438) ning sotsiaalkaitseminister Kaia Iva puudega lastele eluks ja arenguks vajalike abivahendite kättesaadavuse kohta (nr 436).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 27. – 28. septembril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastutusalas olevates punktides), seisukoha andmised: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu elektroonilise kaubaveoteabe kohta (COM(2018) 279), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond (COM(2018) 278), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamist (COM(2018) 274), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis kollektiivne pöördumine „Metsarahu manifest“, kutsutud: kollektiivse pöördumise algatajad ning Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Keskkonnaühenduste Koja, Eesti Metsa Abiks, Erametsaliidu, Eesti Metsatöötajate Ametiühingu, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Jahimeeste Seltsi, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmised ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa solidaarsuskorpuse määrus – COM(2018) 440, Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse liidu hariduse-, koolituse-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ – COM(2018) 367, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Archimedese ning Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, eelnõu kohta – COM(2018) 438;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE), kutsutud algataja ja Justiitsministeeriumi esindaja; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (637 SE), kutsutud algataja ja Rahandusministeeriumi esindaja; Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu (Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvu suurendamine), kutsutud riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE); arvamuse andmised ELAKile: Nõukogu direktiiv, millega sätestatakse aktsiisiga maksustamise üldised põhimõtted, eelnõu COM(2018) 346 (1-2/18-397/3), alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri ühtlustamise direktiivi 92/83/EMÜ muutmise eelnõu – COM(2018) 334 (1-2/18-394/4); riigieelarve kontrollikomisjoni kirjast seoses ettepanekutega Riigikontrolli 2019. aasta tööplaani;

riigikaitsekomisjonis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tegevusest ja tegevuskavast, kutsutud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor kolonel Rauno Sirk; isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; ettepanekute tegemine Riigikontrolli 2019. aasta tööplaani;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L332);

väliskomisjonis Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (690 OE); Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (691 OE); väliskomisjoni tellitud uuringu „Eesti välisteenistuse tugevdamine“ esitlus, kutsutud Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu; ülevaade Riigikogu 2018. aasta välislähetuste eelarve täitmisest ja 2019. aasta eelarve kavandamisest, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad; ülevaade 16. – 20. septembril toimunud Riigikogu väliskomisjoni töövisiidist Ukrainasse;

õiguskomisjonis – kell 11.15: rahapesu tõkestamise tõhustamisest, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste ja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide kontrolli tulemustest; valitsuse liikmete poolt 2018. aasta huvide deklaratsioonis kajastatud laenude analüüsimine;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: talendipoliitikast, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: komisjoni sügisistungjärgu töökavast;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu, kutsutud riigihalduse minister Janek Mäggi, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Regina Vällik, Riigi Tugiteenuste Keskuse finantsarvestuse osakonna juhataja, riigi pearaamatupidaja Juta Maar ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Iraani parlamendi Iraani-Eesti parlamendirühma saadikutega (ruum L240).

Kell 14 – väliskomisjon kohtub Iraani parlamendi Iraani-Eesti parlamendirühma saadikutega.

Kell 15.15 – väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub Ameerika Ühendriigi diplomaatilise korpuse (Council of American Ambassadors) delegatsiooniga.

Kell 19 – Riigikogu Eesti-Iraani parlamendirühm kohtub Iraani parlamendi Iraani-Eesti parlamendirühma saadikutega.

Välislähetused

24. – 25. september
Riigikogu aseesimees Kalle Laanet ja Riigikogu liige Raivo Aeg osalevad Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kohtumisel Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside