Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – täiskogu istung

Peaministrikandidaadile Taavi Rõivasele valitsuse moodustamiseks volituste andmine.
Ettekandja peaministrikandidaat Taavi Rõivas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

NB! Peaministrikandidaadi kohtumine ajakirjanikega toimub Valges saalis.


Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatistele, mis puudutavad EL-USA vahelist andmevahetust, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 66. istungjärgul merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa kohta, mis käsitleb lämmastikuheite III taseme normide kohaldamist, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (612 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE);

kultuurikomisjonis – välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE); noortevaldkonna arengukava 2014-2020 – parlamentaarsete kuulamiste kokkuvõttev arutelu;

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad EL-i määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava osas, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE); Ülemaailmse Postiliidu 25. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (610 SE); Eesti seisukohtade arutelu Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 66. istungjärgul merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa kohta, mis käsitleb lämmastikuheite III taseme normide kohaldamist, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmetelt Lauri Laasilt ning Priit Toobalilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende kohta süüdistusakti koostamiseks ning Riigikogu liikmelt Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse eelnõu projekti arutelu, kutsutud justiitsministeeriumi ja riigikohtu esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu;

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE); Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (624 SE); krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (579 SE);

sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE); maksukorralduse seaduse muutmisega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE); meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE); ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE);

väliskomisjonis – väliskomisjoni ettepanek Aasia-teemalise uuringu tellimiseks; väliskomisjoni kavandatava visiidi ettevalmistamisest Hiina Rahvavabariiki;

õiguskomisjonis – väärteomenetluse seadustiku eelnõu (500 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, riigikohtu ja Tallinna ringkonnakohtu esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kokkuvõte erikomisjoni VII istungjärgu I kvartali tööst;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus põlevkivi kasutamise suunamisel“ arutelu, kutsutud asjaomaste ministeeriumide ja asutuste esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).


Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Priisle lasteaia inimestega.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Põhjamaade Nõukogu delegatsiooni, eesotsas president Karin Åströmi ja asepresident Hans Wallmarkiga.

 

Tagasiside