Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kolm eelnõu

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõuga (12 OE) luuakse Riigikogus julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon. Komisjon teeb täidesaatva riigivõimu asutuste üle järelevalvet küsimustes, mis puudutavad julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevust, sealhulgas põhiõiguste tagamist, julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade töö tõhusust ning nende üle tehtavat järelevalvet.

Eelnõu kohaselt moodustatakse erikomisjon koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes. Erikomisjoni liikmete arvu määrab Riigikogu juhatus, kes kinnitab ka komisjoni koosseisu ja selles toimuvad muudatused. Komisjoni volitused kestavad Riigikogu koosseisu volituste lõpuni.

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõuga (13 OE) moodustatakse korruptsioonivastasest seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks korruptsioonivastane erikomisjon. Komisjon teeb korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle parlamentaarset järelevalvet, arutab omal algatusel ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja annab nende kohta hinnanguid, teeb järelevalvet Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise üle, kontrollib oma pädevuse piires huvide deklaratsioone ning täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

Eelnõu kohaselt moodustatakse erikomisjon koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes. Erikomisjoni liikmete arvu määrab Riigikogu juhatus, kes kinnitab ka komisjoni koosseisu ja selles toimuvad muudatused. Komisjoni volitused kestavad Riigikogu koosseisu volituste lõpuni.

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõuga (14 OE) moodustatava riigieelarve kontrolli erikomisjoni eesmärk on tagada koostöös Riigikontrolliga valitsuse üle kontroll riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas. Komisjon vaatab muu hulgas läbi riigi majandusaasta koondaruande ja selle kontrolliaruande, tegeleb avaliku sektori auditeerimise küsimustega ning arutab Riigikontrolli kontrolliaruandeid ja ülevaateid ning riigikontrolöri tõstatatud olulisi küsimusi.

Eelnõu kohaselt moodustatakse erikomisjon koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes. Erikomisjoni liikmete arvu määrab Riigikogu juhatus, kes kinnitab ka komisjoni koosseisu ja selles toimuvad muudatused. Komisjoni volitused kestavad Riigikogu koosseisu volituste lõpuni.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 27. aprillil toimuval eurorühma mitteametlikul kohtumisel ning 27.–28. aprillil toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu ja keskpankade juhtide mitteametlikul kohtumisel, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev;

keskkonnakomisjonis – komisjoni töö tutvustus; Riigikohtule arvamuse andmine, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: komisjoni töö tutvustus;

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistungil – kell 11.15: Rahandusministeeriumi 2023. aasta kevadprognoos, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev (konverentsisaal);

majanduskomisjonis – pärast ühisistungit: komisjoni töö tutvustus;

rahanduskomisjonis – pärast ühisistungit: Rahandusministeeriumi 2023. aasta esimesel poolaastal ette valmistatavad eelnõud, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse valdkonnad ning sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja.

Välislähetused

24.–25. aprill
Riigikogu esimees Lauri Hussar osaleb Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsil Prahas Tšehhis.

24.–25. aprill
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Oslos Norras.

24.–26. aprill
Eesti-Läti parlamendirühma esimees Peeter Tali ja väliskomisjoni aseesimees Henn Põlluaas osalevad ametlikus delegatsioonis Eesti presidendi riigivisiidil Läti Vabariiki.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside