Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE). Muudatuste eesmärk on tagada Eestis sündinud alaealistele, kelle vanemad (või vanavanemad) on elanud Eestis enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist, võimalus saada Eesti kodakondsus lihtsustatud korras.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohadest 24. septembril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohadest 26.-27. septembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps; arvamuse andmine väliskomisjonile „Välispoliitika arengukava 2030“ kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE); keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE), arvamuse andmine väliskomisjonile Eesti välispoliitika arengukava 2030. aastani kohta;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE), kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE), kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo; arvamuse andmine väliskomisjonile „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ eelnõu kohta, kutsutud Välisministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE), kutsutud algataja esindaja ja siseminister Mart Helme; erakondade rahastamise järelevalve komisjoni 10. juuni pöördumisest, kutsutud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Liisa Oviir;

rahanduskomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – kell 11.15: viieeuroste rahatähtede kättesaadavuse halvenemisest sularahaautomaatides, kutsutud Eesti Pangaliidu juhatuse esimees Erki Kilu ja liidu tegevjuht (A. Rei nõupidamisruumis);

rahanduskomisjonis pärast ühisistungi lõppu – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE); maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Milrem LCM OÜsse, kutsutud kaitsetööstuse toetusrühma liikmed;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, WHO ja muudatusettepanekute esitajate esindajad ning arvamuse esitajad ja vandeadvokaat Jüri Raidla (ruum L 333);

väliskomisjonis – konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (44 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindajad; 17. septembril toimunud Iisraeli parlamendi valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Iisraelis (videokonverents);

õiguskomisjonis kell 11.15: meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (75 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kokkuvõte erikomisjoni, Justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivastase Eesti ühisseminarist; pöördumisest kohalike omavalitsuste poole;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: ülevaade avaliku ja erasektori koostöö võimalikkusest, kutsutud rahandusminister Martin Helme ja riigikontrolör Janar Holm, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli auditist „Täiskasvanute eesti keele õppe korraldus ja riiklik rahastamine“, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: lõimumise arengukava visioonist, kutsutud visioonidokumendi koostajad;

Välislähetus

22.–23. september
Riigikogu liikmed Uno Kaskpeit ja Kalle Laanet osalevad Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kohtumisel Brüsselis Belgias.

23. september
Riigikogu liige Kaja Kallas osaleb üritusel “Oslo Innovation Week” ja tutvustab Eestit kui e-riiki Oslos Norras.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside