Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu

Valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (300 SE) tõstetakse alates järgmise aasta 1. juulist jäätmete, vee ja välisõhu valdkonnas saastetasu määrasid. Uued tasumäärad kehtestatakse saasteainete väljutamise korral välisõhku, veekogusse, põhjavette ja pinnasesse ning ohtlike jäätmete ja põlevkivijäätmete kõrvaldamisel.

Eelnõu näeb ette, et välisõhku, vett, ohtlikke jäätmeid ja põlevkivijäätmeid puudutavad keskkonnatasud tõusevad järk-järgult aastatel 2024–2027. Tasumäärade iga-aastase tõusu puhul lähtutakse saasteainete keskkonnamõjust ja ohtlikkusest ning vajadusest vähendada nende jõudmist keskkonda. Seletuskirja kohaselt on saastetasu määrad püsinud aastaid muutumatuna ega ole keskkonnakasutuse hinnastamisel enam adekvaatsed.

Samuti tõstetakse eelnõuga põlevkivi kaevandamisõiguse tasu ülemmäära. Uue tasuliigina lisatakse keskkonnatasude seadusesse raadamisõiguse tasu, et piirata metsamaade pindala vähenemist. Lisaks tõusevad eelnõuga kalapüügiõiguse tasu piirmäärad ning muutuvad angerjapüügi tasu arvestuse alused.

Eelnõu arutelu algas neljapäevasel istungil, kuid jäi tööaja lõppemise tõttu pooleli.

Riigikogu liikmete arupärimisele Nursipalu harjutusväljaku (nr 34), teede alarahastuse (nr 36) ja perede toimetuleku kohta (nr 57) vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimistele valeliku poliitika (nr 148 ja nr 225), seadusloome läbipaistvuse (nr 188) ja automaksu kehtestamise kohta (nr 154, nr 340 ja nr 423), inflatsiooni mõju kohta ministeeriumi haldusalale (nr 144) ning virtuaalvääringu teenuse tegevuslubade väljastamise takistamise ja ülereguleerimise mõju kohta Eesti ettevõtluskeskkonnale ja rahvusvahelisele kuvandile (nr 332) vastab rahandusminister Mart Võrklaev.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisel istungil – kell 13.15: Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne Euroopa Liidu 2022. aasta eelarve kohta, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel istungil – kell 14.30: Eesti seisukohad 26.–27. oktoobril toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: riigi eelarvestrateegia 2024–2027 ja 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE) Kliimaministeeriumi valitsemisala, kutsutud kliimaminister Kristen Michal; kliimaseaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – kell 11.10: nõuandeteenuse korraldus, kutsutud konsulentide, huvirühmade ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.30: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE), kutsutud algataja; ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) eelnõu (308 SE), kutsutud kliimaminister Kristen Michal;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seaduse eelnõu (305 SE), kutsutud huvirühmade esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (333 OE); Riigikogu otsuse „Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (309 OE), kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev ja riigikontrolör Janar Holm; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; tuletis- ja repotehingute regulatsiooni parandamise väljatöötamiskavatsus;

riigikaitsekomisjonis – kell 12: ülevaade Kaitseministeeriumi tegevusest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise ja tulumaksuseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (260 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad ELi ravimivaldkonna õigusaktide muudatusettepanekute paketi kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; vaktsiinikahjude hüvitamine Eestis, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti ja Tervisekassa esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: arengud Iisraeli ja Hamasi sõjas, kutsutud Eesti suursaadik Iisraelis Veikko Kala; seisukoha andmine: Eesti seisukohad otsuse kohta, mis käsitleb läbirääkimiste alustamist Bangladeshi Rahvavabariigiga partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimiseks, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; ülevaade 15. oktoobril toimunud Poola parlamendivalimistest, kutsutud Eesti suursaadik Poolas Miko Haljas;

õiguskomisjonis – kell 11.15: kollektiivne pöördumine „Süüdistus Aivo Petersoni asjas peaks olema avatud“, kutsutud pöördumise koostajate ja Justiitsministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine „Keelustame Eestis zoofiilia“, kutsutud pöördumise koostajate, loomakaitseorganisatsioonide, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi allasutuse esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kuluhüvitiste kasutamine, kutsutud Riigikogu liige Kalle Grünthal; kuluhüvitiste kasutamise hindamine kriminaalmenetluse algatamisel, kutsutud Riigiprokuratuuri esindaja (ruum L332).

Välislähetused

19.–28. oktoober
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Maris Lauri ning liikmed Peeter Tali, Helmen Kütt ja Helle-Moonika Helme osalevad IPU 147. assambleel ja 12+ grupi töös Luandas Angolas.

22.–24. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni esimees Raimond Kaljulaid osaleb NATO PA Rose-Roth’i seminaril Stockholmis Rootsis.

23.–24. oktoober
Riigikogu esimees Lauri Hussar osaleb Krimmi platvormi teisel parlamentaarsel tippkohtumisel Prahas Tšehhis.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside