Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele ametikohtade koondamise kohta sotsiaalministeeriumi haldusalas (nr 91).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE);

kultuurikomisjonis – kohtumine Eesti Haridustöötajate Liidu esindajatega; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja Lasteaedade Ühenduse esindajad; välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu ettevalmistamine;

maaelukomisjonis – Riigikontrolli auditiaruande “Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise tulemuslikkus,” kutsutud Riigikontrolli esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Nordic Aviation Group ASi juhtidega; arutelu ASi SmartCap võimaliku erastamise teemal; õiguskantsleri pöördumine ehitusseadustiku § 25 lõikega 3 seonduvalt;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE); avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (71 SE), kutsutud Eesti Vabaerakonna fraktsiooni liige Monika Haukanõmm, justiitsministeeriumi, andmekaitse inspektsiooni ja riigi infosüsteemi ameti esindajad;

rahanduskomisjonis – riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE); 2015. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (120 SE); käibemaksuseaduse § 30  muutmise seaduse algatamine;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terrase ametiaja pikendamine kaheks aastaks, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso ja Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras; ülevaade 17. novembril Brüsselis toimunud ELi kaitseministrite ametlikust kohtumisest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; ettevalmistused 2016. aasta 8. –  9. juulil Varssavis toimuvaks NATO tippkohtumiseks;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE); sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade Eesti ja Soome kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Soomes Margus Laidre ning välisministeeriumi esindaja; Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE); informatsioon komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis kell 11.15: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu (80 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; arvamus põhiseaduskomisjonile seoses sellega, et Harju Maakohus kõrvaldas Tallinna linnapea Edgar Savisaare KrMS § 141 lõike 1 alusel ametist, esitas Tallinna Linnavolikogu Riigikohtule taotluse, et Riigikohus tunnistaks KrMS § 141 lõike 1 osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks; Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni (nr 188) ratifitseerimise seaduse eelnõu (126 SE) ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (127 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade maksu- ja tolliameti uurimisosakonna tööst, tulevikuvaade ja prioriteedid jälitusametkonna töö tõhustamiseks, kutsutud maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13: Riigikogu liikme Toomas Vitsuti avalduse läbivaatamine, kutsutud Riigikogu liige Toomas Vitsut ja maa-ameti esindajad; komisjonile laekunud avalduse ja algatuskirja projektide läbivaatamine (ruum L332).

Sündmused

Kell 12 – riigikontrolör Alar Karis annab Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle Riigikontrolli aastaaruande.

Kell 13 – 15 – avalik arutelu teemal “Kuidas vastab Euroopa terrorismile?,” paneeldiskussioonis osalevad kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Jonatan Vseviov, peaministri kaitsenõunik Kadri Peeters ning Riigikogu liikmed erukindral Ants Laaneots, julgeolekuekspert Eerik-Niiles Kross, kindralleitnant Johannes Kert ning riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson (konverentsisaal).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor esineb Tallinna Linnamäe Vene lütseumi koolinoortele kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemadel (Tallinna Linnamäe Vene lütseum).

Kell 14 – väliskomisjon kohtub Soome parlamendi Eduskunta väliskomisjoniga Ämari õhubaasis julgeoleku teemadel.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Soome Eduskunta esimehe Maria Lohela ja Eduskunta väliskomisjoni delegatsiooniga (Laulasmaal).

Välislähetus

23. november

Riigikogu liige Mark Soosaar kohtub Hollandi riigiarhitektiga Amsterdamis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside