Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kaitseminister Margus Tsahkna vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele suure koguse salakauba leidmise kohta miinijahtijalt Sakala (nr 282).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ heakskiitmise eelnõu (362 OE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine riigihalduse ministri Mihhail Korbiga;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti, Läti ja Leedu vahelise kokkuleppe tutvustus Rail Baltic raudteeühenduse arendamiseks, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; kollektiivse pöördumise „Eestimaa kaitseks“ menetlust ettevalmistav arutelu, Rail Baltic kohta komisjonile saadetud kirjad; Eesti Üürnike Liidu algatatud kollektiivne pöördumine omandireformi küsimuses, kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – hetkeseis direktiivi eelnõuga, millega muudetakse ELi direktiivi relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta; siseministeeriumis ja kaitseministeeriumis ettevalmistamisel olevad relvaseaduse muudatused, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; Kaitseliidu küberkaitseüksuse tutvustus, kutsutud Kaitseliidu, Küberkaitseüksuse ja kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti Seksuaaltervise Liidu pöördumine seoses noorte nõustamiskeskuste võrgustiku reorganiseerimisega, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE);

väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liikmed, Fenno-Ugria Asutuse, kultuuriministeeriumi, välisministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ning siseministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise eelnõu (372 OE);

õiguskomisjonis kell 11.15: äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad, Tööandjate Keskliidu, Kaubandus-Tööstuskoja, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Notarite Koja, Eesti Advokatuuri, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, Riigikohtu ja Pangaliidu esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade plaanitavatest muudatustest riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste juhtimises, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel“ arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi, Jäätmekäitlejate Liidu, MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 15.10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ukraina presidendi Petro Porošenko ja teda saatva delegatsiooniga. Kohtumisel osalevad riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Johannes Kert.

Kell 16.45 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Smart Dubai kõrgetasemelise IT-delegatsiooniga (e-Eesti Showroom, Lõõtsa 2A).

Välislähetused

18. – 25. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse-ja julgeolekukomitee istungil Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

22. – 23. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison osaleb rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide esimeeste kohtumisel (COSAC) Maltal.

22. – 24. jaanuar
Balti Assamblee delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee presiidiumi töös, Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi alalise komitee istungil ja töörühma töös Brüsselis, Belgias.

22. – 27. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ning delegatsiooni liikmed Raivo Aeg (22.-25.01), Jaak Madison (23.-27.01), Eerik-Niiles Kross (22.-26.01) ja Andrei Novikov (22.-26.01) osalevad ENPA 2017. aasta esimesel osaistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside