Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad riigikontrolör Alar Karis, justiitsminister Urmas Reinsalu, riigihalduse minister Arto Aas, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja maaeluminister Urmas Kruuse.

Riigikontrolör vastab arupärimisele lennufirma Estonian Air pankroti esile kutsumise kohta (nr 124).

Justiitsminister vastab arupärimisele Venemaa Föderatsiooni poolt Eesti Vabariigile okupatsiooni-kahjude kompenseerimise kohta (nr 129).

Riigihalduse minister vastab arupärimisele haldusreformi kohta (nr 135).

Sotsiaalkaitseministrile on esitatud arupärimised puuetega inimeste abivahendite (nr 121) ja abivahendite süsteemi muutusega tekkinud olukorra kohta (nr 123).

Maaeluministrile esitatud arupärimised puudutavad Eesti seakasvatuse olukorda ja tulevikku (nr 137), võimalikku ebaseaduslikku riigiabi AS-ile Tartu Agro (nr 138), taimekaitsevahendite kasutamist kohta (nr 139) ning Eesti piimandust.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 25. veebruaril 2016 toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, siseminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad 24. veebruaril 2016 toimuval EL haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu (haridus) istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi;

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE); arvamuse andmine ELAKile, Eesti seisukohad ringmajanduse paketi kohta, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis kell 11.10: arutelu hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korralduse ja rahastamise teemadel, kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Haapsalu Rajaleidja, haridus- ja teadusministeeriumi ja SA INNOVE esindajad;

maaelukomisjonis – sordiaretusprogrammi uuendamine, kutsutud maaeluministeeriumi, Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuste andmine ELAK-ile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul eelnõu kohta ja Eesti seisukohad Euroopa Liidu lennunduspaketi kohta; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile Euroopa Liidu välispiirihalduse paketiga seotud Eesti seisukohtade kohta, kutsutud siseministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kohtumine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) esindajatega; Riigikogu otsuse Eesti Panga reservkapitali suurendamine eelnõu (183 OE);

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (182 SE); järgneb ühisistung väliskomisjoniga – Eesti julgeolekupoliitika aluste koostamise põhimõtted, kutsutud välisministeeriumi esindaja (ruum L 333);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja, Vaimse tervise strateegia 2016 – 2020, kutsutud sotsiaalministeeriumi ning Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi esindajad;

väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung – Eesti julgeolekupoliitika aluste koostamise põhimõtted, kutsutud välisministeeriumi esindaja (L333);

õiguskomisjonis kell 11.15: arvamuste andmine ELAK-le Eesti seisukohad lepinguõiguse algatuste kohta ja Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: 2016. aasta I poolaasta tööplaani arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Transparency Internationali poolt koostatava korruptsioonitajumise indeks; kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjon – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruanne „Järelevalve ohtlike ehitiste üle valdades ja linnades“, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, Valga linnapea Kalev Härk, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 9.50 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Loo kooli Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Helsingis resideeruva Iisraeli suursaadiku Dan Ashbeliga.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna Endla Lasteaia Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel.

Kell 12 – Eestis elavad ukrainlastest koolilapsed ja Ivano-Frankivski ametnikud annavad üle Ukraina koolilaste asutatud projekti „Lapsed maailma rahu eest“ raames valminud sõjavastase rahutagamise pildi, mille suurus on 2×3 meetrit (ruum 262).

Kell 15.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşcıoğlu’ga.

Välislähetused

18. veebruar – 6. märts

Eesti – Kagu-Aasia parlamendirühma esimees Valdo Randpere kohtub Tai Kuningriigi parlamendiliikmetega ja Eesti aukonsuliga Tai Kuningriigis.

22. – 23. veebruar

Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Balti kohtumisel EL globaalstrateegia teemal ja Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ühisistungil rahvusparlamentide väliskomisjonidega Brüsselis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside