Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE).

Eelnõuga sätestatakse huvide deklaratsiooni esitamise kohustus ministri poliitilistele nõunikele ning piiratakse julgeolekuasutuse juhi huvide deklaratsiooni avalikustamist.

Seaduse täiendamisel tuginetakse avaliku teenistuse seaduse § 7 lõikele 6, mis määratleb ministrite poliitiliste nõunike mõiste ning mis eristab samuti ministrite nõunikke, kes täidavad abistavaid ja nõustavaid ülesandeid.

Huvide deklaratsiooni esindajate ringi laiendamise kohustus tuleneb Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaselt ühenduselt GRECO. Selle eesmärk on hõlmata huvide deklaratsiooni esindajate hulka ka ministrite nn poliitilised nõunikud ehk need nõunikud, kes avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 6 alusel täidavad peaministri, ministri jt juures abistavaid või nõustavaid ülesandeid kuni nimetatud isiku volituste lõppemiseni ning kellega sõlmitakse tähtajaline tööleping.

Riigikogu liikmete arupärimisele hariduse kvaliteedi kohta koroonakriisi tingimustes (nr 49) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.15: seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon taastuvenergia- ja energiatõhususdirektiivide ülevaatuse kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 25.–26. veebruaril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu videoistungil (ühisturg ja tööstus, teadus), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 14.15: Eesti seisukohad 25.–26. veebruaril toimuval Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide videokohtumisel, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohad avamere taastuvenergia strateegia ning üleeuroopalise energiataristu suuniste (TEN-E) määruse eelnõu kohta – COM(2020) 741, COM(2020) 824, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: komisjoni tööst;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohtumine maaeluminister Urmas Kruusega; loomatauditõrje seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (307 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi ja eelnõu algataja esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele avamere vesiviljeluse mahu määramiseks“ eelnõu (316 OE);

majanduskomisjonis videoistungil – kell 11.10: liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa andmehalduse kohta (andmehaldust käsitlev õigusakt) eelnõu suhtes, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); Rahandusministeeriumi ülevaade 2020. aasta riigieelarve täitmisest;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – 17.–18. veebruaril toimunud NATO kaitseministrite videokohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 12: Eesti väliseid julgeolekuohte koondavast Välisluureameti raportist, kutsutud Välisluureameti esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad; Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad ELi terviseliidu kohta – COM(2020) 724; COM(2020) 725; COM(2020) 726;COM(2020) 727, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE), kollektiivsest pöördumisest „PEATAME 5G!“, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; olulise tähtsusega riiklikust küsimusest „COVID-19 vaktsineerimise korraldamine“;

väliskomisjoni videoistungil – pärast ühisistungi lõppu: Eesti ja Venemaa suhetest; komisjoni liikmete tegevusest;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisaluga;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE) (GRECO V soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; komisjoni plaanidest kevadistungijärgul;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: olukorrast koroonaviiruse leviku tõkestamisel, kutsutud peaminister Kaja Kallas, Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits, riigikontrolör Janar Holm ning Riigikontrolli esindajad; olukorrast vaktsineerimise korraldamisel, kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits, riigikontrolör Janar Holm ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 10 – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Sven Sester osaleb videosilla vahendusel OSCE PA NB8 kohtumisel.

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Brasiilia suursaadikuga Eestis José Antonio Gomes Pirasega.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub videosilla vahendusel koos Poola, Tšehhi ja Leedu parlamentide saadikutega Euroopa Parlamendi asepresidendi Roberta Metsolaga.

Kell 14.45 – rahanduskomisjoni liikmed osalevad videosilla vahendusel Parlamentidevahelise Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsil (SECG).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside