Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Maaeluminister Tarmo Tamm vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele põuakahjudega toimetulemise meetmete kohta (nr 448).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse integreeritud piirihalduse fond ja Sisejulgeolekufond (COM(2018) 472-474), kutsutud Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond (COM(2018) 471), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm (COM(2018) 441), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, eelnõu kohta COM(2018) 390 (1-2/18-510/3), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni algatatud eelnõud, mis käsitlevad keskkonna jätkusuutlikkust toetavat rahastamist ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kasvuturgu (COM (2018) 331, 353-355), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; MTÜ Saarte Kalurite Ühingu 19. juuni kiri, kutsutud MTÜ Saarte Kalurite Ühingu, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ja Maaeluministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE), Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE), Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE), Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (686 SE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: uuringu „Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus“ vahearuandest, kutsutud Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, OÜ Geomedia ja Riigikogu Kantselei esindajad ning Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE) (ruum L333);

majanduskomisjonis – kell 11.10: tegevusplaanid ja vastutusala 2019. aasta eelarve tutvustus, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) eelnõu (651 SE); raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm, eelnõu kohta – COM(2018) 434;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Eesti Haiglate Liidu, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli, Eesti Pangaliidu, Eesti Advokatuuri, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Kindlustusseltside, ASi Creditinfo Eesti, ASi Eesti Post ja Justiitsministeeriumi esindajad; avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE); Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine eelarvenõukogu esindajatega; maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE); tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Eesti mereseire ja tulevikku suunatud Balti riikide merevägede võimalik ühine võimearendus (Mereväebaas);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE), sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE), puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis Eesti-Vene piiriülene koostöö Kagu-Eesti näitel, sh probleemid ja ettepanekud – arutelu jätkamine, kutsutud Seto Kongressi Vanemate Kogu, Setomaa Liidu, Setomaa valla ja Setomaa Liidu esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (665 SE), kutsutud algataja ja Justiitsministeeriumi esindajad; perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE), kutsutud algataja, Sotsiaalministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Välisluureameti 2018. aasta eelarve täitmisest ja 2019. aasta eelarve vajadustest ja prioriteetidest, kutsutud Välisluureameti peadirektor Mikk Marran ja kaitseminister Jüri Luik;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: eluasemetoetusest ja üürimajadest, kutsutud Tallinna Tehnikaülikooli esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: haldusterritoriaalsest reformist, kutsutud Tartu Ülikooli esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni väljasõiduistung – kell 13: tutvumine Eesti Energia ASi tegevuse ja järgmise aasta investeeringutega (Eesti Energia, Lelle 22).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Eesti-Türgi parlamendirühma esimees Tiit Terik kohtuvad Türgi parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 12 – väliskomisjon kohtub Türgi parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Eesti Teaduste Akadeemia asutamise 80. ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud konverentsi (Eesti Teaduste Akadeemia, Kohtu 6).

Kell 14.30 – Eesti-USA ja Eesti-Iisraeli parlamendirühmade juht Keit Pentus-Rosimannus kohtub USA juudiorganisatsiooni NCSEJ esindajatega (ruum L262).

Välislähetused

17. – 22. oktoober
Riigikogu liige Toomas Kivimägi osaleb Euroopa mereliste äärealade konverentsi (CRPM) peaassamblee koosolekul Madeiral Portugalis.

21. – 25. oktoober
Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb seitsmendal parlamendiliikmete rahvusvahelisel ÜRO rahvastiku- ja arengukonverentsi tegevuskava konverentsil (IPCI/ICPD) Ottawas Kanadas.

22. – 27. oktoober
Riigikogu aseesimees Kalle Laanet osaleb kohtumistel riigiesindajatega ja ettekandega Bakuu rahvusvahelisel humanitaarfoorumil Aserbaidžaanis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside