Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (443 SE) tõstetakse kohtu, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri toimingute riigilõivumäärasid, lihtsustatud menetluste ja maksekäsu kiirmenetluse piirmäära ning piirmäärasid, mis on seotud menetlusosalise edasikaebeõigusega. Lisaks muudetakse menetlusdokumentide kättetoimetamise tingimusi ning maksekäsu kiirmenetlust puudutavaid sätteid.

Valitsuse algatatud riikliku perelepitusteenuse seaduse eelnõuga (438 SE) töötatakse välja riikliku perelepitusteenuse regulatsioon, mille eesmärk on võimaldada vanemate lahkumineku korral sõlmida laste heaolust lähtuvad kokkulepped lapse elukorraldust puudutavates küsimustes nii kohtuväliselt kui ka varajases faasis kohtumenetluse ajal.

Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetusest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis. Ettekande teeb rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Riigikogu liikmete arupärimistele Enefit Green AS-i aktsiate emissiooni kohta (nr 88) vastab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja Vene propagandafilmide kohta Eesti Rahvusringhäälingus (nr 89) vastab kultuuriminister Tiit Terik.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13: Riigikogu täiskogu debati ettevalmistamine: ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel, kutsutud peaminister Kaja Kallas; Eesti seisukohad 25.–26. novembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil (siseturg, tööstus, teadus ja kosmos), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisel istungil – kell 14: Euroopa Kontrollikoja 2020. aasta aastaaruanne, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: metsade inventeerimisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (420 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rakenduskõrgkoolide Rektorite, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Tervise Arengu Instituudi, Eesti Tööandjate Keskliidu, LHV ja Swedbanki esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: laevade Eesti lipu alla toomise projekti seisust, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (455 SE); arvamuse andmine Riigikohtule: põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-21-18, kutsutud Maa-ameti ja Justiitsministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu raadioseadmete direktiivi kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad säästlike lennukikütuste määruse (ReFuelEU Aviation) ettepaneku kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Riigikogu otsuste eelnõud Kaitseväe kasutamise kohta välismissioonidel (444 OE, 445 OE, 446 OE, 447 OE, 448 OE, 449 OE, 450 OE, 451 OE, 452 OE, 453 OE, 454 OE); ettepanek Vabariigi Valitsusele keskmaa õhutõrje võime loomiseks;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: rahvatervishoiu seaduse eelnõu (486 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (413 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Kreekas, Küprosel ja Albaanias, kutsutud Välisministeeriumi esindaja ja suursaadikukandidaat; julgeolekuolukorra arengutest Ukrainas ja Valgevenes, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk, Eesti suursaadik Poolas Martin Roger ning Eesti Valgevene saatkonna ja Välisministeeriumi esindajad; arengutest Gruusias, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias Riina Kaljurand;

õiguskomisjonis – väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitseväe luurekeskuse juhiga;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 14: Haridus- ja Teadusministeeriumi COVID-19 kiirtestide hankest, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Sündmused

Kell 13 – Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Toomas Kivimägi ja asepresidendid Helle-Moonika Helme, Helmen Kütt ja Marika Tuus-Laul osalevad IPU geopoliitilise grupi 12+ videokoosolekul.

Kell 17 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Leedu, Läti, Poola, Ungari, Slovakkia ja Tšehhi väliskomisjonide esimeeste videokohtumisel.

Välislähetus

21.–25. november
Riigikogu liige Mart Võrklaev osaleb Young Political Leaders Delegation to Israel üritusel Iisraelis.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside