Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kolm eelnõu

Keskkonnakomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõuga (209 OE) tehakse ettepanek kutsuda SA KIK nõukogust tagasi Kalvi Kõva, Kaido Höövelson, Erkki Keldo ja Üllar Saaremäe ning nimetada SA KIK nõukogusse Riigikogu liikmed Reili Rand, Maido Ruusmann, Tarmo Tamm ja Mart Maastik.

Vastavalt keskkonnatasude seadusele nimetatakse SA KIK nõukogu liikmetest neli liiget Riigikogu otsusega keskkonnakomisjoni ettepanekul. SA KIK nõukogusse kuuluvad lisaks Riigikogu poolt nimetatutele veel neli asutajaõiguste teostaja poolt nimetatud liiget. Keskkonnaminister on sihtasutuse nõukogu liige oma ametikoha järgselt. Nõukogu liikmed nimetatakse viieks aastaks, kusjuures nimetajal on õigus nõukogu liige igal ajal tagasi kutsuda.

Keskkonnakomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõuga (210 OE) tehakse ettepanek nimetada RMK nõukogusse Riigikogu liikmed Yoko Alender ja Jevgeni Ossinovski.

Vastavalt metsaseaduse on RMK nõukogu üheksaliikmeline, kuhu kuulub kaks Riigikogu otsusega nimetatud liiget. Riigikogu nimetatud nõukogu liikme volitused lõpevad koos tema Riigikogu liikme volituste lõppemisega.

Valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (207 SE) näeb ette võimaldada abielu sõlmida kahel täisealisel isikul sõltumata nende soost. Samuti näeb eelnõu ette kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise.

Eelnõuga täpsustatakse põlvnemise regulatsiooni perekonnaseaduses seoses samast soost paaride lapsendamisõigusega. Samast soost abikaasad saavad abieluvõrdsuse kaudu õiguse koos lapsendada. Samast soost abikaasa saab lapse lapsendada bioloogilise vanema nõusolekul. Eelnõus tuuakse välja põhimõte, et lapsel ei või olla rohkem kui kaks vanemat. Säilitatakse põhimõte, et lapsega seotud õigused ja kohustused on eelkõige lapse bioloogilistel vanematel. Ema naissoost abikaasal tekib lapsega põlvnemissuhe, kui ta annab ema kunstlikuks viljastamiseks nõusoleku.

Eelnõuga võetakse vastu ka muudatused, et 2014. aastal vastu võetud kooseluseadusest tulenevad õigused ja kohustused saaksid praktikas täies mahus realiseeruda. Kooselulepingust vahetult tulenevad õigused ja kohustused jäävad eelnõu järgi võrreldes kehtiva õigusega samaks, sh on registreeritud elukaaslasel võimalik lapsendada vaid enda registreeritud elukaaslase laps.

Peaminister Kaja Kallas vastab Riigikogu liikmete arupärimistele rekordmadala sündide arvu ja lastega seotud soodustuste vähendamise kava (nr 2), rahvastikukriisi (nr 4) ning Eestis ajutise ja rahvusvahelise kaitse saanud Ukraina mobilisatsiooniealiste meeste kohta (nr 5).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 22.-23. mail toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil (siseturg, tööstus, teadus, kosmos), kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni ühtse loa direktiivi ja pikaajaliste elanike direktiivi muudatusettepanekute kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad, ELi ravimipaketi kuulamine, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja kaasatute esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: välisõhus leviva müra sihtväärtuse kohaldamise tingimused, kutsutud Õiguskantseri Kantselei, Keskkonnaministeeriumi ja Terviseameti esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad, Riigikogu otsuse „Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu ettevalmistamine;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine MTÜ Eesti Noortalunikud esindajatega (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: kliimaministri plaanid, kutsutud minister Kristen Michal ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad ELi pakendite ja pakendijäätmete määruse ning Euroopa Komisjoni biopõhist, biolagunevat ja kompostitavat plasti käsitleva ELi poliitikaraamistiku kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta kapitaliturgude liidu edendamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks, hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE), kutsutud huvirühmad (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjonis – kell 11.00: Siseministeeriumi valitsemisala riigikaitselised ülesanded, kutsutud siseminister Lauri Läänemets.

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: tervishoiu rahastamise raport, kutsutud terviseminister Riina Sikkut ja Tervisekassa esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: maailmanäitus EXPO 2025 Osakas, kutsutud Välisministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu ning EASi ja KredExi ühendasutuse esindajad, Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (156 OE), Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (157 OE), Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (158 OE), Riigikogu otsuse „Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (159 OE), Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (212 OE), Riigikogu Ukrainat toetav avalduse ettevalmistus;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.15: kohtumine riigiprokurör Triinu Olevi ja riigi peaprokurör Andres Parmasega, kohtumine Kaitsepolitsei peadirektori Arnold Sinisaluga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli aruanne „Loodusväärtuste kaitse ja raied kaitsvates metsades“, kutsutud kliimaminister Kristen Michal ning Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnaagentuuri ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Viimsi kooli 9. klassi õpilastega.

Kell 13 – väliskomisjon kohtub Rahvusvahelise Punase Risti komitee ja Eesti Punase Risti esindajatega.

Kell 14 – väliskomisjon kohtub ÜRO Palestiina põgenike abi- ja tööagentuuri esindaja Marc Lassouaouiga.

Välislähetused

19.–22. mai
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma osaleb NATO PA kevadistungil Luksemburgis.

21.–25. mai
Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma liige Ester Karuse osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni majanduskonverentsil Bakuus Aserbaidžaanis.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
tel 631 6456, 5551 4433
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside