Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung – Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Päevakorras on 17 arupärimisele vastamine.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele vastavad: Eesti Panga president Ardo Hansson euroala keskpankade varaostukava kohta; peaminister Taavi Rõivas pankade maksustamise kohta, LNG terminali ja Balticconnectori tuleviku kohta, omandireformi käigus vara tagastamise ja üürnikele kompensatsiooni maksmise kohta ja haldusreformi kohta; haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi lasteaiaõpetajate töö väärtustamise kohta ja koolilõuna kohta; maaeluminister Urmas Kruuse sigade Aafrika katku leviku kohta Eestis ja erimärgistatud diiselkütuse aktsiisimäära tõstmise kohta; siseminister Hanno Pevkur bürokraatia kohta dokumentide väljastamisel, Eesti valmiduse kohta Euroopa rände rahvusvahelises tegevuskavas tegutsemiseks ja USA saatkonna turvameetmete vastavuse kohta Eesti seadustega; riigihalduse minister Arto Aas haldusreformi läbiviimise kohta, omavalitsusreformi kohta, riigihangete kohta ülikoolides, kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia kohta ning riigieelarvest rahastatavate institutsioonide ülalpidamise kohta, mis tulenevad Euroopa Liidu liikmelisusest.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 22. septembril toimuval erakorralisel justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud siseminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad 22.-23. septembril toimuval mitteametlikul energeetikaministrite kohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; Eesti seisukohad 24.-25. septembril toimuval mitteametlikul terviseministrite kohtumisel, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – “Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE); jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE), arutelu teemal „Väikese väina avamine“, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ning Saaremaa ja Muhu vallavanemad, kes tulevad üle andma väinatammi avade toetusallkirju.

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele“ eelnõu (21 OE); arvamuse andmine ELAKile – Eesti seisukohtadele Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia kohta;

maaelukomisjonis – maaeluministeeriumi tööplaanid ja ettevalmistamisel olevad eelnõud; olukord sea- ja piimakarjakasvatuses; piima hind; pindalatoetuste väljamaksed; Leader meetme määrus, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse (ruum L332).

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohtade arutelu Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia kohta COM(2015)192 ning arvamuse andmine ELAK-le; bussiettevõtetelt laekunud pöördumise arutelu reisirongiliikluse arengust ja selle mõjust vedajatele; sügisistungjärgu tööplaanide arutelu jätkamine;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Õiguskantsleri tegevuse ülevaade, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE);

rahanduskomisjonis – perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE); rahandusministeeriumi ülevaade 2015. aasta suvisest majandusprognoosist; ülevaade rahandusministeeriumi ettevalmistatavatest seaduseelnõudest (ruum L 241);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse doonortelkide suvekampaaniast; ülevaade Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tegevusest; Eesti-Vene suhted, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Jüri Luik; ettepanekud Riigikontrolli 2016. aasta tööplaani koostamiseks;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE); meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; ettepanekud Riigikontrolli 2016. aasta tööplaani koostamiseks;

väliskomisjonis – Ülevaade Eesti tegevustest algaval ÜRO 70. Peaassambleel; kutsutud välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni muutmise algatamine; Riigikogu otsuse Põhja-Atlandi Lepingu organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni muutmise algatamine;

õiguskomisjonis – kell 11.15: korteriühistu vaidluste lahendamise seaduse eelnõu (54 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti eelarve täitmisest ja 2016 aasta eelarve, kutsutud KAPO peadirektor Arnold Sinisalu; Kaitsepolitseiameti eelarve, kutsutud siseminister Hanno Pevkur;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmete osalemine riigi osalusega äriühingutes ja selle põhiseaduspärasus, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; Riigikontrolli 2016. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli auditiaruande „Üldhariduskoolide finantseerimine lastevanemate rahast“ arutelu, kutsutud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ja asekantsler Mart Laidmets, Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula, Tartu haridusosakonna juhataja Riho Raave, Tartu Miina Härma Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli esindajad ning Riigikontrolli esindajad (ruum L333); Istungit on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu kodulehel: https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hispaania suursaadiku Fernando García Casas’ega.

Kell 16 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub immigratsiooni ja pagulaspoliitika teemal Prantsuse Territoriaalse Võrdsuse Peakomissariaadi Euroopa asjade missiooni juhataja Florence Clermont-Broullet’ga ning deposiitide ja hoiuste kassa Basse – Normandie regiooni juhataja Isabelle Saffrey’ga.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside