Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad välisminister Jürgen Ligi Eesti EL eesistujamaa rolli täitmise kohta 2017. aasta II poolaastal (nr 247); justiitsminister Urmas Reinsalu prokuratuuri poliitika kohta immigrantide karistamisel (nr 260); ettevõtlusminister Liisa Oviir EASi majandusesinduse sulgemise kohta Šanghais (nr 270); majandus- ja taristuminister Kristen Michal seaduserikkumiste kohta praamipiletite veebimüügikeskuse ümber (nr 263) ja Hiiumaa laevatee süvendamise kohta (nr 272).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 28.-29. novembril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 21.-22. novembril toimuval ELi haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar ja Tehnilise järelevalve ameti esindaja; võimalik Riigikogu otsuse eelnõu algatamine, mis sisaldab põhjendatud arvamust selle kohta, miks Nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, kutsutud rahandusministeeriumi ning maksu- ja tollipoliitika esindajad;

keskkonnakomisjonis – atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE), kutsutud Riigikogu liige Külliki Kübarsepp ja keskkonnaminister Marko Pomerants; arutelu Teeme Ära SA plaanide ja üleilmse koristusaktsiooni ettevalmistamise teemal, kutsutud Teeme Ära SA esindajad ja keskkonnaminister Marko Pomerants;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE); riigihangete seaduse eelnõu (204 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Eesti Pangaliidu ja Swedbanki esindajad; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE); Riigikohtule arvamuse andmine kohalike maksude seaduse (KoMS) § 10 lg 4 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (298 OE); võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); kohtumine Eesti Panga esindajatega; ELi mitmeaastase finantsraamistiku vaheülevaatuse ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevuse pikendamise kava, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses kohustusliku sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega“ eelnõu (305 SE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseliidu Peastaapi, ülevaade Naiskodukaitse ja noorteorganisatsioonide Noored Kotkad ja Kodutütred tegevusest;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE); Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (256 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE);

õiguskomisjonis kell 11.15: abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Eestit okupeerinud riikidega seotud isikute arvelevõtmine, kutsutud kaitsepolitseiameti esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: arutelu jätkamine OÜ-le Ermamaa eraldatud turismiarenduse toetuse 2012. aastal tehtud tingimusliku tagasinõude otsuse ja selle rakendumisega seonduvate asjaolude üle, kutsutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liige Hanno Tomberg; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel“ arutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, haigekassa, Tervise Arengu Instituudi, Eesti Arstide Liidu, Eesti Lastearstide Seltsi, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Eesti Perearstide Seltsi, SA Tallinna Koolitervishoiu, Tartu Koolitervishoiu OÜ ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu naisliikmed kohtuvad Soome parlamendi Eduskunta naisvõrgustikuga (Soome suursaatkond).

Välislähetused

18. – 22. november
Riigikogu liige Ants Laaneots osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil Istanbulis, Türgis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside