Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (495 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) ning raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE), kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste; laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi (COM(2018) 833-834, 841) kohta, lisaks lahkumisprotsessi hetkeseisust ja ettevalmistuste ülevaade;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist vabastamine“ eelnõu (787 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ja Vabariigi Presidendi esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõu (796 OE), kutsutud Riigikohtu esimehe kandidaat Villu Kõve ja Vabariigi Presidendi esindaja; isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) kohta;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE); Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ eelnõu (772 OE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi (COM(2018) 833-834, 841) kohta; pandikirjade seaduse eelnõu (760 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (763 SE);

rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 14: nullbaasiga eelarvestamise võimalikkusest, kutsutud peaminister Jüri Ratas ja riigikontrolör Janar Holm ning Rahandusministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE); Kaitseväe käsitulirelvade ja tankitõrjerelvade hangetest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi (COM(2018) 833-834, 841) kohta, kutsutud Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE);

väliskomisjonis –  ülevaade Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud IPU Eesti rühma president Helmen Kütt; ülevaade Vahemeremaade Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud VLPA Eesti delegatsiooni juht Kersti Sarapuu; ülevaade Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud EISC Eesti delegatsiooni juht Barbi Pilvre; ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Mart Nutt; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi (COM(2018) 833-834, 841) kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindaja ning Eesti suursaadik Suurbritannias ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis Tiina Intelmann; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE);

õiguskomisjonis kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine“ eelnõu (515 OE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE), kutsutud algatajate ja ministeeriumide esindajad; Riigikogu otsuse „Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ eelnõu (773 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: valitsuse kommunikatsioonibüroo tegevusest ja plaanidest, kutsutud büroo strateegilise kommunikatsiooni nõunik;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjonile laekunud märgukirja ja komisjoni tegevuskava arutelu;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastiku tuleviku teemaliste arutelude #kuidasmekestame tulemustest, kutsutud arutelude eestvedaja ja Avatud Eesti Fondi esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: probleemkomisjoni töö lõpparuandest; otsuse „Riigireformi ja hea halduse põhialused“ eelnõu (777 OE);

Välislähetused

20. – 21. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut osaleb rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste istungil (COSAC) Bukarestis Rumeenias.

20. – 22. jaanuar
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Iiri parlamendi alamkoja 100. aastapäevale pühendatud sündmustel Dublinis Iirimaal.

20. – 24. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko (20. – 22. jaanuar) ning asendusliikmed Andres Herkel (21. – 24. jaanuar) ja Jaak Madison (20. – 23. jaanuar) osalevad ENPA täiskogu osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

21. jaanuar – 4. veebruar
Riigikogu liige Hannes Hanso osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Johannesburgis ja Kaplinnas Lõuna-Aafrika Vabariigis, Maserus Lesotho Kuningriigis, Mbabanes ja Lobambas Eswatini Kuningriigis (Svaasimaal) ning Maputos Mosambiigi Vabariigis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post marie.kukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside