Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaminister Jüri Ratas vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vabatahtlikult ühinenud Tartumaa kolme valla – Võnnu, Haaslava ja Mäksa nime kohta (nr 293), haldusreformiga kaasnevate totruste kohta Vastseliina näitel (nr 297) ja haldusreformiga kaasnevate totruste kohta Järvamaa näitel (nr 299).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Eesti seisukohad seoses Ühendkuningriigi EList lahkumisega kaasnevate mõjudega, kutsutud Eesti eriesindaja ELi institutsioonide juures Matti Maasikas; arvamuse andmine: Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid (üldasjade nõukogu raames); Eesti seisukohad 3. märtsil toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; Eesti seisukohad 28. veebruaril toimuval ELi keskkonnaministrite nõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants.

keskkonnakomisjonis – kohtumine Arenguseire Keskuse juhataja Tea Daniloviga; Eesti seisukohtade täiendamine ELi direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud keskkonnaministeeriumi ja Riigikantselei esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade “Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020” elluviimisest, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis – loomade ja lindude tekitatud kahjude hüvitamine, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ja maaeluminister Tarmo Tamm; Eesti Maaülikooli veterinaarõppe rahastamine, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ja Eesti Maaülikooli esindaja; maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.30: liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohtade täiendamine ELi direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, millega luuakse ELi reisiinfo ja –lubade süsteem (ETIAS), arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindaja; isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE); Riigikohtule arvamuse andmine tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 172 lg 3 põhiseaduspärasuse kohta; Riigikohtule arvamuse andmine Vormsi Vallavolikogu esitatud taotluse kohta tunnistada Riigikogus 07.06.2016 vastu võetud ja 16.10.2017 jõustuv Riigikogu liikme staatuse seaduse ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse § 1 ja § 2 p 3 põhiseaduse vastaseks; julgeolekuasutuste ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt, kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler Erki Kodar ja Teabeameti peadirektor Mikk Marran; rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse “Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine” eelnõu (389 OE); maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE);

riigikaitsekomisjonis – NATO kaitseministrite kohtumise järelteavitus ja liitlaste suurendatud kohalolek (EFP), kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Eesti Haigekassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu algatamine; rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE); Riigikontrolli kontrolliaruanne „Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel“, kutsutud Riigikontrolli, sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Lastekaitse Liidu ja Lastearstide Seltsi esindajad; Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja Riigikantselei esindajad (ruum L241);

väliskomisjonis – Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud välisministeeriumi, kaitseministeeriumi, siseministeeriumi ning Riigikantselei esindajad; ülevaade Eesti kuvandi arendusprotsessist, kutsutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse arendusüksuse turundusjuht Piret Reinson ja Eesti Disainimeeskonna juht Alari Orav;

õiguskomisjonis kell 11.15: Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb rahapesuvastast võitlust kriminaalõiguse vahenditega, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, millega luuakse ELi reisiinfo ja – lubade süsteem, kutsutud siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: õiguskantsleri teostatav järelevalve põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle jälitus- ja julgeolekuasutustes, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: seisukoha kujundamine nn Arsenali kinnistute müügi problemaatika suhtes (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13: organisatsioonilised küsimused (ruum R321);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 14: organisatsioonilised küsimused (ruum R321);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus töövõimereformi ettevalmistamisel“ arutelu, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe, Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ning tööinspektsiooni, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb Rocca al Mare kooli hommikukogunemisel vabariigi aastapäeva puhul.

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab avakõne MTÜ Polis ja partnerite kohtumisel „Arengutest riigis ja partnerlusest omavalitsustega“. Avakõne peavad veel MTÜ Polis asepresident Sulev Lääne ja Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk. Kohtumisel osaleb ka Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa (konverentsisaal).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Quebeci Rahvusassamblee Jean-Charles-Bonenfant fondi stipendiaatidega

Kell 13.45 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise ministri David Davise ja teda saatva delegatsiooniga (ruum 251).

Kell 15.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Quebeci rahvusassamblee (National Assembly of Quebec) tudengitega.

Kell 18.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawaga.

Riigikogu II korrusel on eksponeeritud näitus, mis tähistab eesti kirjandusklassika suurteose, Anton Hansen Tammsaare „Tõe ja õiguse“ ilmumise 90. aastapäeva. Väljapanekus näeb kahe kunstniku, Ott Kangilaski ja Herald Eelma originaalillustratsioone koos raamatu köidetega.

Välislähetused

17. – 20. veebruar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee poliitika-, kaitse- ja julgeoleku ning majanduskomitee ühisistungil Brüsselis, Belgias.

19. – 21. veebruar
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb Euroopa ja Balkani väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Prištinas, Kosovos.

20. – 21. veebruar
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Euroopa ja USA suhteid edendava projekti Transatlantic Renewal Project ümarlaual Kiievis, Ukrainas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside