Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise digipoliitika ignorantsuse kohta internetivabaduse suhtes (nr 383), teadus- ja arendustegevuse kulutuste kohta (nr 385) ning korruptsiooni kohta kohalikes omavalitsustes ja mujal (nr 387), riigihalduse minister Jaak Aab vastab Ida-Virumaa programmi (nr 378), ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ülikiire interneti maaelanikeni viimise (nr 388) ning keskkonnaminister Siim Kiisler jahiturismi ja jahilindude küttimise kohta Eestis (nr 392).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu Kohtla-Järve linnavolikogu majanduskomisjoni pöördumise teemal, kutsutud Kohtla-Järve linnavolikogu majanduskomisjoni, Rahandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: nädala töökava kinnitamine;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (535 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE), maakondliku ühistranspordi korraldamisest 2018. aastal, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE); Riigikohtule arvamuse andmine põhiseaduspärasuse kohta õigusabi seaduse § 37 lõike 1 osas, milles see ei võimalda saada riigi õigusabi kaebusega Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumiseks isikul, kes ei ole Eesti kodanik või Eestis elamisloa alusel viibiv isik; korruptsiooni ohjeldamisest kohalikes omavalitsustes;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (500 OE); 2017. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (510 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi, informatsioon Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel ning Kaitseväe valmisolek nendel jätkata;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE); Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE);

väliskomisjonis – väliskomisjoni kuulamised Eesti välismajanduspoliitikast: ülevaade Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tegevusest, kutsutud EASi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu (511 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Perekonnaseisuametnike Kutseliidu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo tegevusest, kutsutud Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Indrek Sirp;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade korruptsioonivastase seaduse rakendamisest Tartu linnavalitsuses ja selle hallatavates asutustes, kutsutud Tartu linnavalitsuse esindajad;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13: rahvastiku töörühma koosolek; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: erakorraline esimehe ja aseesimehe valimine;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: tutvumine riigi eelarveinfosüsteemiga.

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtuvad Ameerika Ühendriikide Kongressi ametnike delegatsiooniga.

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eestis visiidil viibivate NATO juurde akrediteeritud Taani, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi suursaadikuga.

Välislähetused

20. – 22. november
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb ettekannetega Euroopa Parlamendi arengukomisjoni ja välisasjade komisjoni ühisistungitel rahvusparlamentidega Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside