Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad õiguskantsler Ülle Madise külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust (nr 317); haridus- ja teadusminister Mailis Reps erandite lubamise kohta vene koolidele eestikeelsele õppele üleminekul (nr 307), koolivõrgu kohta (nr 314) ja “Eesti keele arengukava 2011–2017” elluviimise vahearuandes (Tallinn 2015) Vabariigi Valitsusele esitatud ettepanekute täitmise kohta (nr 331); peaminister Jüri Ratas Eesti piirivalve tuleviku kohta (nr 306), haldusreformi ebaõnnestumiste kohta Pärnumaal (nr 310) ja 2019. aasta Riigikogu valimistel pärast haldusreformi lõppu (nr 312); justiitsminister Urmas Reinsalu samast soost isikute abielu kandmise kohta rahvastikuregistrisse (nr 298).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: ülevaade Euroopa Komisjoni teatisest “Euroopa uued liidrid: idu- ja kasvufirmade algatus”, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine maksejõuetust käsitleva ELi direktiivi eelnõu kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: Eesti seisukohad 25. märtsil toimuval ELi valitsusjuhtide ja riigipeade tippkohtumisel Roomas, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja metsaorganisatsioonide esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE);

maaelukomisjonis – metsa majandamine ja muudatused metsaseaduses, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhatuse esimees Aigar Kallas;

majanduskomisjonis – kell 11.10: elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE); ELi roamingu regulatsioon ning jätkusuutlikkuse mehhanism, kutsutud Elisa Eesti AS-i tegevjuht Sami Seppänen ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; planeerimisseaduse täiendamise seaduse eelnõu algatamise arutelu (eriplaneering);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Vabariigi Presidendi puhkuse regulatsiooniga seotud Vabariigi Presidendi Kantselei pöördumise arutelu, kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Tiit Riisalo;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE); rahandusministeeriumi ülevaade majanduse hetkeolukorra ja 2016. aasta riigieelarve täitmise kohta;

riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 2018-2021; kohtumine Georgia presidendi julgeolekunõuniku ja Rahvusliku Julgeolekunõukogu sekretäri David Rakviashvili ja Georgia suursaadikuga Eestis Tea Akhvledianiga;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: päevakeskuse Käo lastevanemate ja eestkostjate pöördumine, kutsutud sotsiaalministeeriumi, Tallinna linnavalituse, AS Hoolekandeteenused ja pöördujate esindajad; Eesti seisukohad ELi sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise määruse ja selle rakendusmääruse muutmist käsitleva eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Moldovas, kutsutud Eesti diplomaat Moldovas Raul Toomas (videokonverents); ülevaade 15. märtsil toimunud Hollandi parlamendivalimistest, kutsutud Eesti suursaadik Hollandis Peep Jahilo (videokonverents);

õiguskomisjonis kell 11.15: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; ülevaade koordinatsioonibüroo tegevusest, kutsutud Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo juht Kristjan Prikk;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Tallinna Linnahalli projekteerimise hankega seotud asjaoludest, kutsutud AS Tallinna Linnahall juhataja Väino Sarnet, nõukogu esimees Meelis Pai ja Tallinna abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: 2020. aasta registripõhisest rahva ja eluruumi loenduse ettevalmistamisest ja esimesest prooviloendusest, kutsutud statistikaameti esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.30: valimiste korraldamine peale maavalitsuste tegevuse lõpetamist, Riigikogu Kantselei riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: riigi eelarveinfosüsteemist, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; riigikontrolli ülevaate „Ülevaade omavalitsuste raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli probleemidest“ arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, rahandusministeeriumi, audiitorkogu ja  Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Riigikogu II korrusel on tänasest üleval näitus 2016. aasta kauneimatest Eesti raamatutest.

Kell 16.45 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad City of Londoni ülemlinnapea Andrew Parmley ja City of Londoni eriesindaja Jeremy Browne’ga.

Välislähetused

16. – 22. märts
Riigikogu liige Deniss Boroditš osaleb Aafrika koostööfoorumil Crans Montana Forum Marokos.

19. – 22. märts
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) spiikrite kohtumisel Gruusias.

20. – 21. märts
Riigikogu liige Anne Sulling on kohtumisel digitaalse agentuuri poliitikakomiteega (Comité d’orientation de l’Agence du Numérique) Pariisis, et tutvustada Eesti digiarenguid.

20. – 22. märts
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso teeb lõpukõne küberturvalisuse teemal sümpoosionil Risks from a European Perspective Londonis.

20. – 25. märts
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb “Future Leaders” programmis Pariisis, Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside