Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 22.–24. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud siseminister Mart Helme ja Justiitsministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Korvpalliliidu esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad esindajatega; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõust, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE); vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE); Rail Balticu projekti hetkeseisust, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja Rail Baltic Estonia esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine keskkonnakomisjonile kollektiivse pöördumise „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kohta; kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 12.30: ettepanekust rahvusvahelise õiguse ekspertkogu loomiseks;

riigikaitsekomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ühisistung – kell 13.15: kaitseväe korralduse seaduse kaitseväeluure regulatsioonidest, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung – kell 11.10: Sotsiaalministeeriumi töökavadest ja tegevusplaanidest (Sotsiaalministeerium);

väliskomisjonis – Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse uuringust “Eesti välispoliitika mõju ja kuvand Euroopa Liidus”, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik; NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Oudekki Loone; Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Raivo Tamm;

õiguskomisjonis kell 11.15: äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) ning äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: 5G sageduslubade konkursist; huvide deklaratsioonide täiendavast kontrollimisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Omavalitsuste kogutud hoolekandeandmete kasutamine“, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid ning Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest.

Välislähetused

18.–20. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjoni esimeeste plenaaristungil Zagrebis Horvaatias.

19.–21. jaanuar
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb koolitusel NATO peakontoris Brüsselis Belgias.

20.-25. jaanuar
ENPA delegatsiooni liige Raivo Tamm osaleb Aserbaidžaani eelvalimiste vaatlemisel Bakuus.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside