Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – üks eelnõu: 

Valitsuse algatatud abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) lähtub väljakuulutatud eriolukorrast ning eriolukorra lahendamisel üles kerkinud probleemidest, eelkõige eriolukorra ajal rakendatavate erisuste kehtestamise võimatusest kehtiva õiguse alusel. Eriolukorra ajal võib olla keeruline tagada kõigi tavapäraste menetluste kulg ja teenuste pakkumine, kuna asutustel on vaja tegeleda eelkõige eriolukorra lahendamiseks vajalike ülesannete täitmisega. Selleks, et vajaduse korral oleks võimalik teha erisusi, nähakse seadustes ette muudatused.

Eelnõuga muudetakse 33 seadust, mille sisu on olemuselt kolme liiki: eriolukorra ajaks sätestatud erandid eri valdkondade lubade kehtivuse ja eri liiki menetluste kestuse ja tähtaegade osas, eriolukorra ajaks sätestatud erandid eri asutuste ja isikute pädevuse ja ülesannete laiendamiseks ning eriolukorra jaoks vajalikud, kuid sealjuures sisult püsiva loomuga muudatused.

Teise lugemise jätkamine – üks eelnõu: 

Jätkub 27. veebruaril katkestatud valitsuse algatatud tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teine lugemine.

Eelnõuga võetakse üle ELi tubakadirektiivi kaks artiklit, mille alusel hakatakse rakendama tubaka salaturu ohjeldamiseks üle-Euroopalist tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteemi.

Direktiivi ja rakendusaktide kohaselt hakatakse üle Euroopa Liidu tubakatoodete tarbijapakendeid märgistama kordumatu tunnuskoodiga ning neile paigaldatakse võltsimiskindel turvaelement. Eestis võetakse turvaelemendina kasutusele maksumärk, mis vastab ELi õigusakti nõuetele. Kui tootele maksumärki ei paigaldata, tuleb tootele paigaldada tootja turvaelement.

Eelnõu kohaselt lubatakse e-sigarettides mentooli lõhna ja maitse lisamine. Samuti tühistatakse Eestis üldine suitsuvabade tubakatoodete müügikeeld ja lubatakse uudsete suitsuvabade tubakatoodete käitlemine. Suukaudsele tubakale, närimistubakale, nuusktubakale jt. suitsuvabadele tubakatoodetele jäävad keelud kehtima. Lisaks täiendatakse tubakaseadust uue tubakatoodete kategooria – kuumutavate tubakatoodetega.

Teine lugemine – üks eelnõu: 

Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) eesmärk on sätestada õiguslik alus põllumajandusliku vähese tähtsusega abi kõrgema ülempiiri rakendamiseks Eestis.

Eelnõuga luuakse Eesti põllumajandustootjatele võimalus saada põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi Euroopa Liidu õigusega lubatud maksimaalses määras ehk 25 000 eurot senise 20 000 euro asemel. Samuti, et Eesti riik saaks kasutada maksimaalset võimalikku põllumajandusliku vähese tähtsusega abi kogusummat ehk 13,7 miljonit eurot senise 11,4 miljoni euro asemel kolme eelarveaasta kohta.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele Ida-Virumaa tuleviku kohta (nr 28) vastab peaminister Jüri Ratas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Euroopa Parlamendi tegevusest COVID-19 kriisi ajal, kutsutud Euroopa Parlamendi saadik Andrus Ansip; Eesti seisukohtadest 20. aprillil toimuval Euroopa Liidu terviseministrite kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE);

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.15: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE);

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: riigi osaluspoliitikast (äriühingutes osalemise poliitika) ja ettevõtluse toetuseks suunatud kriisimeetmete seisust, kutsutud rahandusminister Martin Helme; toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: Eesti valmisolekust viirushaigustega tegelemiseks, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Naistearstide Seltsi ja Terviseameti esindajad; tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE);

väliskomisjoni videoistungil – kriisi mõjust Eesti välispoliitikale, Eesti seisukohtadest 22. aprillil toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsaluistung on avalik, toimub veebiülekanne5 minutit pärast avaliku osa lõppu – 16. aprillil toimunud Euroopa Liidu kaubandusministrite mitteametlikust videokohtumisest, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ja Välisministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: Prangli saarel toimuvast;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: majanduse ja riigirahanduse olukorrast, kriisimeetmete rakendamisest ja väljumisstrateegiast, kutsutud Eelarvenõukogu esimees Raul Eamets, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: ülikoolide ettepanekutest eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest; madala sündimuse kujunemisest.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected] 
päringud [email protected]

Tagasiside