Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus seoses 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmisega Riigikogule.

Riigikogu liikmete arupärimisele solidaarsuse kohta sõja ajal (nr 130) vastab peaminister Kaja Kallas ja arupärimisele Venemaa agressiooni mõju kohta Eesti majandusele (nr 125) vastab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Kultuuriminister Tiit Teriku 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest (sealhulgas „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimisest).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Jägala jõel asuvast Linnamäe paisust, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, Keskkonnaameti ja arutelu algatajate esindajad; „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ muudatustest, kutsutud Riigikantselei Strateegiabüroo esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Peatame koerte kahemeetrise keti otsas pidamise seadustamise“, kutsutud Eestimaa Loomakaitse Liidu ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: maagaasiseaduse, hädaolukorra seaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõust, kutsutud Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad transpordiettevõtjate suhtes kohaldatavate piiravate meetmete määruse eelnõu kohta, kutsutud Välisministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa mikrokiipide ja pooljuhtide paketi kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (551 SE), kutsutud huvigrupid; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (565 SE);

riigikaitsekomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks) eelnõu (590 SE), kutsutud kaitseminister Kalle Laanet (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE), Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE), riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (598 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (533 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Perearstide Seltsi esindajad; ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu  ravimiseadus veterinaarravimite eelnõu (544 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Ravimiameti ja Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; 25.–26. aprillil toimunud väliskomisjoni töövisiidist Saksamaale; julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitsepolitseiameti esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE), kutsutud Siseministeeriumi; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu andmevahetusdirektiivi ning politsei operatiivkoostööd käsitleva nõukogu soovituse eelnõude kohta – COM(2021) 780, COM(2021) 782, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus meetmete kohta, mida kohaldatakse selliste veoettevõtjate suhtes, kes hõlbustavad Euroopa Liidu territooriumile ebaseadusliku sisenemisega seotud inimkaubandust või rändajate ebaseaduslikku üle piiri toimetamist või osalevad selles – COM(2021) 753, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Välisministeeriumi ning Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: jälitustoimingute rahastamisest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.15: kohtumine riigikontrolör Janar Holmiga (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigi 2022. aasta lisaeelarvest, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kaitseminister Kalle Laanet, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, siseminister Kristian Jaani, riigikontrolör Janar Holm ning Sotsiaalministeeriumi esindaja; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: pöördumisest haridus- ja teadusministrile; arvamuse andmine kultuurikomisjonile alushariduse ja lapsehoiu seaduse (579 SE) eelnõu kohta.

Sündmused

Kell 10 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide koostöö eriesindaja Huo Yuzheniga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eesti Diplomaatide kooli Rwanda õpperühmaga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Riigikogu liikmed Toomas Järveoja, Kristina Šmigun-Vähi, Marko Šorin ja Mart Võrklaev osalevad XLV Kõrgematel Riigikaitsekursustel Roostal.

Välislähetus

30. aprill – 3. mai
Riigikogu liige Oudekki Loone osaleb Itaalia ametiühingute korraldatud arutelul Bolognas ja kohtub Itaalia parlamendiliikmetega Roomas Itaalias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside