Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete arupärimistele vastab peaminister Taavi Rõivas uue koalitsiooni lubaduste katteallikate (nr 401), riigieelarve prognoositava puudujäägi (nr 402) ning Eesti palgavaesuse ja elukvaliteedi kohta (nr 404).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 5.- 6. juunil toimuval EL-i justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Andres Anvelt ja siseminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Avatud ja turvalise Euroopa muutmine tõelisuseks“, kutsutud siseministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 5.-6. juunil toimuval EL-i transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (TTE) istungil (transport ja telekommunikatsioon), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo; ülevaade 27. mail toimunud mitteametlikust Ülemkogust, kutsutud peaminister Taavi Rõivas;

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seadus (668 SE), kutsutud keskkonnaõiguse eksperdid ja keskkonnaministeeriumi esindaja (ruum L332);

kultuurikomisjonis – Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE); ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE); meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (646 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri 2013. aasta tegevuse ülevaade, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (654 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja Riigikantselei esindajad; Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE), kutsutud Riigikogu Kantselei valimiste osakonna juhataja Priit Vinkel ning Riigikogu Kantselei ja justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE); kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE);

rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2013. aasta aruandest; perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse eelnõu (622 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE); hasartmängumaksu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (653 SE); EL-i asjade komisjonile arvamuse andmine Eesti seisukohtade osas pankade struktuurse reformi kohta;

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalsest ettevõtlusest; ravimiseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (400 SE);

väliskomisjonis – kandidaadid Eesti suursaadiku ametikohale Poola, Egiptuse Araabia Vabariiki ja Etioopia Demokraatlikku Liitvabariiki, Valgevenesse, Araabia Liiga juurde ja alaline vaatleja Aafrika Liidu juurde, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann, suursaadik Mait Martinson ja suursaadikukandidaadid; Eesti seisukohad 2.-3. juunil toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning riigiõigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Advokatuuri esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13: kohtumine erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimehe Ardo Ojasaluga; GRECO neljanda hindamisvooru käigus Riigikogu liikmetele antud soovituste elluviimisest; avalike vahendite võimaliku korruptiivse kasutamise piiramiseks Riigikogus algatatud eelnõude 497 SE ja 666 SE arutelu; huvide deklaratsioonide esitamisega seonduvast (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade arestitud ning konfiskeeritud varade halduse ja realiseerimise mudeli väljatöötamise ja ettevalmistamise hetkeolukorrast, kutsutud siseministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (ruum L 333).

Sündmused

Kell 13.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna Meelespea lasteaia sündmusel „Meelespea tänab 2014“.

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Itaalia rahvuspüha ja Expo Milano 2015 ettevalmistuste tähistamise puhul Itaalia suursaadiku Marco Clemente vastuvõtul (Itaalia saatkond).

 

Tagasiside