Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu töönädala päevakorra kinnitamine.

Kultuuriminister Rein Langi poliitiline avaldus.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.


Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 2.-3. detsembril toimuval EL-i konkurentsivõime nõukogu (COMPET) istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; Eesti seisukohad 5.- 6. detsembril toimuval EL-i transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (TTE) istungil; Eesti seisukohad 5.- 6. detsembril toimuval EL-i justiits- ja siseküsimuste nõukogu (JHA) istungil, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur ja siseminister Ken-Marti Vaher; Europoli aastaaruande tutvustamine, kutsutud Keskkriminaalpolitsei kriminaalteabe büroo juht Ivo Kolk;

keskkonnakomisjonis – arutelu mingifarmide keelustamisest; Eesti seisukohad EL-i direktiivi eelnõu kohta, millega soovitakse piirata Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamise ulatust seoses lennunduses tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste arvestamise muudatusega, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

kultuurikomisjonis – elukestva õppe strateegia 2020 arutelu; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE) (ruum L333);

maaelukomisjonis – kohtumine Võrumaa omavalitsusjuhtide ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga maaelu arengukava 2014-2020 teemadel (konverentsisaal);

majanduskomisjonis – Eesti seisukohad EL-i direktiivi eelnõu kohta, millega soovitakse piirata EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamise ulatust seoses lennunduses tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste arvestamise muudatusega, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu, kutsutud Riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe;

rahanduskomisjonis – 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE); tulumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE); Eesti seisukohad psühhoaktiivsete ainete direktiivi paketi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 3.- 4. detsembril toimuval NATO välisministrite kohtumisel; Eesti seisukohad Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 9. ministrite konverentsi raames 3. detsembril Balil toimuval EL-i välisasjade nõukogu (kaubandusministrid) istungil; ülevaade arengutest Ukrainas, kutsutud välisminister Urmas Paet;

õiguskomisjonis – õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad psühhoaktiivsete ainete direktiivi paketi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE); korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli kontrolliaruanne „Andmete esitamine riigi andmekogudele valdades ja linnades“, kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, siseministeeriumi rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad; istung on avalik, veebiülekanne (ruum L 333);


Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ukraina maailmakongressi presidendi Eugene Czolijga.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Mustamäe sotsiaalkeskuse inimestega.

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Võrumaa käsitöö näituse (vestibüül).

Kell 15.15 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna kohtub Võrumaa omavalitsusjuhtidega riiklike peretoetuste ja lastekaitse teemal.

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb advendivastuvõtul Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplikus Toomkirikus (Kiriku plats 3).
 

 

Välislähetused

30. november – 6. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liikmed Sven Mikser, Mati Raidma ja Kadri Simson osalevad NATO PA, NATO Ühingu ja USA Riikliku Sõjaülikooli koostöös korraldatud traditsioonilisel parlamentaarsel foorumil Washingtonis. Peamised teemad: transatlantilise partnerluse hetkeseis, transatlantilised väljakutsed Lähis-Idas, terrorismivastase võitluse ja küberkaitsealased väljakutsed, Afganistani sõjalised ja poliitilised õppetunnid, USA välispoliitika olulisemad suunad.

Lisaks toimuvad kohtumised Esindajatekoja väliskomisjoni Euroopa, Euraasia alakomitee esimehe Dana Rohrabacheri ja liikme William Keatinguga ning Senati väliskomisjoni liikmete välisnõunikega. Kohtumistel arutatakse USA välispoliitilisi väljakutseid, tähtsamaid eesmärke ja suhteid NATO-ga. Visiidi viimasel päeval võtab delegatsioon osa Eesti Suursaatkonna ja USA NATO Ühingu organiseeritud ümarlauast, kus keskendutakse põhiliselt suhetele Venemaaga, Aasia regiooni tähtsuse tõusule ning üldist julgeolekut puudutavatele teemadele.

1.– 4. detsember
Riigikogu liikmed Väino Linde ja Jaanus Tamkivi osalevad Balti Assamblee delegatsiooni koosseisus GUAM Parlamentaarse Assamblee istungjärgul Thbilisis, Gruusias. GUAM = Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaan, Moldova.

2. – 4. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja meediakomitee istungi töös Pariisis.

 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside