Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE).

Eelnõuga tehakse muudatused II pensionisamba regulatsioonis, millega lisatakse pensionikogujatele täiendavaid valikuvõimalusi. Olulisemate muudatustena tekib inimestel otsustusõigus, kas koguda pensioniraha II sambas või ei – seda nii neil, kes muudatuste jõustumisel on II sambaga juba liitunud kui ka neil, kes seda veel ei ole. Inimestel tekib õigus võtta II sambas kogutav raha teatud tingimustel kasutusele juba pensioni kogumise ajal ning pensioniikka jõudes on igaühe enda otsustada, mil viisil kogutud raha kasutada. Lisaks pensionifondides raha kogumisele saab pärast muudatuste jõustumist koguda raha ka pensioni investeerimiskonto kaudu.

Valdav osa eelnõuga tehtavatest muudatustest rakendub aastal 2021. See eeldab mitme II samba toimimist toetava IT-süsteemi arendamist ja muude ettevalmistuste tegemist aastal 2020.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: taastuvenergeetikast; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: „Spordipoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimisest, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kalapüügist Peipsi järvel, kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Kalaliidu ning sektori esindajad;

majanduskomisjonis ­– kell 11.10: Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 eelnõu, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Jaanus Uiga ja Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna peaspetsialist Kati-Liis Kensap;

kell 12.15: Arenguseire Keskuse 2019. aasta tegevusaruandese ning Arenguseire 2020. aasta tegevuskavast, kutsutud Arenguseire nõukoja esimees Priit Rohumaa, nõukoja liikmed Priit Perens, Tarmo Soomere, Jaak Aaviksoo ja Mait Palts, Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ning projektijuht Kadri Mats (Komandandi maja, Toompea 1);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE); maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE); tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE);

riigikaitsekomisjonis – Siseministeeriumi mereseire töörühma tegevusest ja ministeeriumi nägemusest integreeritud riigisisesest mereseirest, kutsutud Siseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE), kutsutud rahandusminister Martin Helme ja sotsiaalminister Tanel Kiik; Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE); kollektiivse pöördumise “Eesti vajab kanepireformi!“ arutelu;

väliskomisjonis – arengutest Gruusias ja Armeenias, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias ja Armeenias Kai Kaarelson; Eesti seisukohtadest 5.–6. detsembril Bratislavas toimuval OSCE välisministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; ülevaade 27.–29. novembril toimunud väliskomisjoni töövisiidist Prantsusmaale;

õiguskomisjonis kell 11.15: „Kuidas on tagatud prokuratuuri sõltumatus“, kutsutud peaprokurör Lavly Perling; karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: rahvusvahelisest olukorrast pingekolletes, kutsutud Kaitseministeeriumi allasutuste esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisaluga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruande „Erakorraline meditsiin“ kordusarutelu, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, riigikontrolör Janar Holm ning Sotsiaalministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: õpetajakoolitusest Tallinna Ülikoolis, kutsutud Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor Merilin Aruvee;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: alkoholipoliitika ettepanekutest.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Tallinna Kaitseväe kalmistu taastamiskomisjoni esimehe Jaan Tammega.

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab Võrumaa käsitöönäituse (Riigikogu hoone vestibüül).

Välislähetused

1.–3. detsember
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott, aseesimees Riina Sikkut ning liikmed Tarmo Kruusimäe ja Oudekki Loone osalevad COSACi täiskogu istungil Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside