Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad riigihalduse minister Jaak Aab külade õiguse kohta muuta halduskuuluvust (nr 416) ja justiitsminister Urmas Reinsalu tasuta riigi õigusabi korraldamise kohta (nr 417).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis ÜROs arutelul olevatest teemadest, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler; kollektiivne pöördumine „Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud“, kutsutud Eesti Ornitoloogiaühingu, Eesti Jahimeeste Seltsi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: EUROSTUDENT uuring Eesti üliõpilaste eluolu 2016, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rektorite Nõukogu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Praxise esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis maaparandusseaduse eelnõu (524 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; arvamuste andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni kaupade paketi kohta COM(2017) 795, COM(2017) 796, Eesti seisukohad teise liikuvuse paketi bussiteenuste turgu ja kombineeritud vedusid käsitlevate eelnõude kohta COM (2017) 647, COM (2017) 648, Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta JOIN (2017) 450, COM (2017) 477, COM (2017) 476;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Välisministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei esindajad; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE); Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu algatamine; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE);

riigikaitsekomisjonis Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE); Venemaa 2018. aasta presidendivalimisest, kutsutud Tartu Ülikooli juures tegutseva Akadeemilise Balti ja Vene Uuringute Keskuse esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport „Puuetega inimeste eluolu Eestis“, kutsutud Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad, puuetega laste vanemad, Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta ((JOIN 2017) 450), COM (2017) 477, COM (2017) 476), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kaitseministeeriumi esindaja; julgeolekuolukorra arengutest (ruum R121), kutsutud Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse (pankrotihalduri tasu) eelnõu (575 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu „Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal“ ettevalmistamine;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ministeeriumi-poolne järelevalve jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud siseminister Andres Anvelt ja Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

korruptsioonivastase erikomisjoni väljasõiduistung – kell 13.30: kohtumine riigikontrolör Alar Karisega (Riigikontrolöri büroo);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest; olulise tähtsusega riikliku küsimuse algatamise arutelu; hoolduskoormusest;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: bürokraatia vähendamisega seotud tegevustest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande (2008) „Keskkonnaprojektide rahastamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu“ kordusarutelu, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler ning Rahandusministeeriumi, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Välislähetused

2. – 9. aprill
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Tansaanias, Rwandas ja Sambias.

2. – 15. aprill
Riigikogu liige Mart Nutt on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Põhja-Kariibi riikides.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside