Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Siseminister Andres Anvelt vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele maade täiendava väljaostmise kohta idapiiril (nr 411).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Eesti seisukohad liikuvuse paketi turu- ja sotsiaalsamba eelnõude kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti seisukohad ELi institutsionaalsetes küsimustes, Eesti seisukohad 23. veebruaril toimuval ELi riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikul kohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (495 SE), kutsutud Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Keskkonnaameti, Harjumaa Ühisteenuste Keskuse, Konkurentsiameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ruumiloome ekspertrühma tegevusest, kutsutud ruumiloome ekspertrühma ja Riigikantselei esindajad;

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade osas liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõude COM(2017) 275; COM(2017) 276; COM(2017) 280 kohta (ruum L333);

majanduskomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse rongireisijate õiguste ja kohustuste eelnõu COM(2017) 548 kohta (ruum L333);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamine“ eelnõu (582 OE), kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei esindaja ja riigikontrolöri kandidaat Janar Holm; ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta ELi institutsionaalsetes küsimustes, kutsutud Välisministeeriumi ja riigi valimisteenistuse esindaja; Riigikogu avalduse „Tänuavaldus Eesti Vabariigi loojatele, kaitsjatele, hoidjatele ja taastajatele“ (588 AE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – NATO sõjalise juhtimisstruktuuri reformist, kutsutud NATO ekspertgrupi liige kindralmajor reservis Neeme Väli; sisejulgeoleku olukorra arengutest, kutsutud Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Arenguseire Keskuse paindlike töömustrite uuring, kutsutud Riigikogu Arenguseire Keskuse esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade 14. – 15. veebruaril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, informatsioon arengutest Süürias, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 20. veebruaril toimuval mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt ja Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitseväe luurekeskuse juhiga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13: huvide konflikti ja korruptsiooni ennetamiseks rakendatud meetmetest ning Sotsiaalkindlustusameti avalike ülesannete täitmiseks loodud infosüsteemist, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; kohtumine Eesti Haigekassa nõukogu esimehe Jevgeni Ossinovski ja juhatuse esimehe Rain Laanega (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialuste koostamisest;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: riigireformi lähtealuste dokumendist.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor esineb tervituskõnega Eesti Mudel-Euroopa Parlamendi avasessioonil (Kultuurikatel, Põhja pst 27a).

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab foorumi „Eesti riik ja omavalitsused – 100 aastat“ ja peab ettekande. Sündmusel osalevad ka Riigikogu aseesimehed Enn Eesmaa ja Hanno Pevkur; sündmusest on veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kaheeurose mälestusmündi avalikul esitlusel (Eesti Pank, Estonia pst 13).

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur osaleb Eesti õigusriigi 100. aastapäeva pidulikul kontsertaktusel (Nordea kontserdimaja).

Välislähetused

18. – 20. veebruar
Rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer ja liige Aivar Sõerd ning Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Kalle Palling osalevad Euroopa Parlamentaarsel nädalal ja selle raames läbiviidaval Euroopa Semestri ning Parlamentidevahelisel Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsil (SECG) Brüsselis Belgias.

19. – 20. veebruar
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liikmed Ants Laaneots ja Oudekki Loone osalevad NATO PA kaitse-, majandus- ja poliitikakomitee istungil Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside