Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastab Riigikogu liikmete arupärimisele tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse kohta (nr 229).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 20. septembril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas; ülevaade Eesti seisukohtadest 12. septembril toimunud ELi välisasjade nõukogu arenguministrite mitteametlikust kohtumisest, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 22.-23. septembril toimuval mitteametlikul ELi välisasjade (kaubandusministrid) nõukogu kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 21.-22. septembril toimuval mitteametlikul teadus- ja tehnoloogia ministrite kohtumisel, kutsutud Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur esindaja;

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE);

kultuurikomisjonis – ülevaade haridus- ja teadusministeeriumi 2016. aasta II poolaasta tööplaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri ja ministeeriumi kantsler Janar Holm; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindaja; kohtumine maaeluminister Urmas Kruusega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust rändluse hulgiturgude eeskirjade osas, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti ELi eesistumisteemade arutelu jätkamine; sügisistungjärgu tööplaanide arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse ” Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (286 OE); Riigikohtule arvamuse andmine valla- ja linnavolikogude esitatud taotluste ja haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest: ülevaade rahandusministeeriumi 2016. aasta suvisest majandusprognoosist;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 11.10: Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamine, kutsutud välisministeeriumi ja Riigikantselei esindajad (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis – kell 12.30: lennuohutusest Läänemere kohal, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; ELi Nõukogu Eesti eesistumisest 2017. aasta teisel poolaastal;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti täiendavad seisukohad ELi direktiivi eelnõule, mis käsitleb töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; õiguskantsleri kiri töötuskindlustuse seaduse kohta – tööandja avaldus kindlustushüvitise saamiseks koondamise korral, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (279 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku ja riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2016. aasta eelarve täitmisest ja 2017. aasta eelarve vajadused ning prioriteedid, kutsutud siseminister Hanno Pevkur ja kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldna;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Eesti Rahva Muuseumi ehitustöödega seonduvate riigihankemenetluste käigus tekkinud vaidlustest ja olukorrast, kutsutud ERMi direktor Tõnis Lukas, Riigi Kinnisvara ASi ja Riigihangete Vaidlustuskomisjoni esindajad; Riigikogu liikmete 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: raportis „Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis“ kajastatud ettepanekute arutelu, kutsutud rahanduskomisjoni liikmed ning rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse (270 SE) menetlemiseks esindaja määramine (ruum L333).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hollandi suursaadiku Karen Stregereniga.

Kell 13.30 – põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet kohtub Austraalia Victoria osariigi parlamendi valimisasjade komisjoni valimiste osakonna delegatsiooniga.

Kell 14 – õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof kohtub Hesseni liidumaa justiitsministri Eva Kühne-Hörmanni ning teda saatva liidumaa parlamendi õiguskomisjoni delegatsiooniga (ruum L 241).

Kell 16.30 – arenguseire nõukoja esimene koosolek (Komandandi maja).

Välislähetused

18. – 19. september
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder (19.09) ja kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must osalevad Balti Assamblee presiidiumi istungil Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside