Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitanud kaheksale arupärimisele vastavad riigikontrolör Alar Karis Tallinna Sadama 2012. aasta Riigikontrolli auditi mõju kohta; kaitseminister Hannes Hanso avaliku sektori töötajate avalduste kohta sotsiaalmeedias, rahvusliku kaitsetööstuse suunamise ja toetamise kohta; justiitsminister Urmas Reinsalu kohtusüsteemi korralduse kohta, valimisea langetamise mõjude kohta ja presidendi otsevalimiste võimalikkuse kohta Eestis, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse probleemide kohta ja välisminister Marina Kaljurand Euroopa Liidu eesistujamaa rolli täitmise kohta 2018. aastal.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 26. oktoobril toimuval keskkonna nõukogu istungil, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE), kutsustud keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, eelnõu kohta, arvamuse andmine ELAK-ile, kutsutud, keskkonnaministeeriumi esindajad;

“Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE);

kultuurikomisjonis – õiguskantsleri ettepanek põhihariduse korralduse põhiseaduspärasusest, kutsustud õiguskantsler Ülle Madise, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm;

maaelukomisjonis Organic Estonia idee tutvustus, kutsutud idee autor Siim Kabrits;

majanduskomisjonis – kell 11.10: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 2016. aasta eelarve tutvustus; raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 34 täiendamise seaduse eelnõu (49 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (42 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja Riigikogu Kantselei valimiste osakonna esindajad;

rahanduskomisjonis – osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (68 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu
(79 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (50 OE);

riigikaitsekomisjonis – strateegiline kommunikatsioon, kutsutud kaitseministeeriumi ja Riigikantselei esindajad; kandidaatide esitamine George Marshalli Keskuse korraldatavatele 2016. aasta kursustele;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Moldovas, kutsutud välisministeeriumi esindajad (videokonverents); ülevaade 13.-15. oktoobril toimunud Riigikogu Eesti-Venemaa parlamendirühma visiidist Moskvasse, kutsutud Eesti-Vene parlamendirühma esimees Igor Gräzin;

õiguskomisjonis – kell 11.15: justiitsministeeriumi haldusala 2016. aasta riigieelarve raames, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaate pagulaste teemal, kutsutud politsei- ja piirivalveameti esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2013-2020 ja selle rakendusplaanist aastateks 2015-2018, kutsustud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi informatsioon OÜ Kõue mõis laenulepingu refinantseerimise kohta Blue Oil Ltd poolt (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise tulemuslikkus“ arutelu, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal, Eesti Lairiba Arenduse SA, Tehnilise Järelevalve Ameti, Konkurentsiameti ja Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

Sündmused

Kell 11.30 Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Slovaki Vabariigi presidendi Andrej Kiska riigivisiidi puhul ametlikul tervitustseremoonial (Kadrioru loss); kell 14 – 15.30: Riigikogu esimehe ja Slovaki presidendi kohtumine, osalevad Riigikogu liikmed Kadri Simson, Sven Mikser ja Kalle Palling.

18. – 23. oktoober Riigikaitsekomisjoni liikmed Ain Lutsepp ja Jaanus Karilaid osalevad XXXIII Kõrgematel Riigikaitsekursustel Roostal, Läänemaal.

Välislähetused

16. – 21. oktoober
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Marika Tuus-Laul osalevad Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsioon (IPU) 133.istungjärgul Genfis, Šveitsis.

18. – 19. oktoober
Sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk osaleb sotsiaalkomisjoni esimeeste kohtumisel Luksemburgis.

18. – 20. oktoober
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) energia- ja keskkonnakomitee kohtumisel Viinis, Austrias.

19. – 21. oktoober
Riigikogu liige Raivo Aeg osaleb rahvusvahelisel konverentsil “Developing trends in combating corruption, money laundering and recovering criminal assets in Europe“ Prahas, Tšehhi Vabariigis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside