Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 20. märtsil toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil (sh artikkel 50 formaat); seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (COM(2017) 713); Eesti seisukohad 19. märtsil toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; COSACi küsimustiku vastuste kinnitamine; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust (COM(2017) 489), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis reguleerib kaupade müügilepingutega seonduvaid teatavaid aspekte (COM(2017) 637), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: 22. – 23. märtsil toimuvast Euroopa Ülemkogu istungist, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis Väikese väina tammil kulgevatest õhuliinidest, kutsutud Eesti Ornitoloogiaühingu, Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa vallavalitsuse, ASi Elering, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine GMOde keelustamisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: keelevaldkonna arengukavast, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Eesti keelenõukogu ja Eesti Keele Instituudi esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: ülevaade Rail Balticu projekti hetkeseisust ja käesoleva aasta tegevustest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, OÜ Rail Baltic Estonia ja Avalikult Rail Balticust esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine riigikaitsekomisjonile valitsuse algatatud küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) kohta; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine, eelnõu kohta COM(2017) 142;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmiseks esitatud ettepanekute arutelu jätkamine, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Euroopa Komisjoni talvisest majandusaruandest; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad investeerimisühingute usaldatavusnõuete muutmist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu õigusaktide eelnõude kohta COM(2017) 790, COM(2017) 791;

riigikaitsekomisjonis riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); ülevaade 6. märtsil Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, sh struktureeritud kaitsekoostöö (PESCO), julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis Eesti ekspordipoliitikast ja äridiplomaatia reformist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistest läbirääkimistest kaubandusküsimuste osas, Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatavate imporditollide võimalikust mõjust Euroopa Liidu kaubanduspoliitikale, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Päästeameti peadirektori kandidaadi suhtes seisukoha andmine, kutsutud siseminister Andres Anvelt ja peadirektori kandidaat Kuno Tammearu; pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse (pankrotihalduri tasu) eelnõu (575 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: Rootsi nullvisiooni initsiatiivist ja idee rakendamisest Eestis;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: ülevaade ja kokkuvõtted 15. märtsil toimunud Riigireformi mõttetalgutest, edasistest tegevustest seoses riigireformi lähtealuste dokumendiga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: fiskaalpoliitika-teemaline arutelu, kutsutud eelarvenõukogu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmus

Kell 15 – e-Eesti toetusrühma aseesimees Kalle Palling kohtub Šveitsi Valais’ kantoni parlamendi delegatsiooniga (ruum L240).

Välislähetused

13. – 20. märts
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni kohtumisel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

14. – 19. märts
Riigikogu liige Olga Ivanova osaleb vaatlejana Venemaa presidendivalimistel Moskvas.

15. – 19. märts
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Jaanus Marrandi osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Venemaa presidendi valimistel.

16. – 19. märts
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Kuveidi parlamendis ja välisministeeriumis.

18. – 19. märts
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Urve Tiidus osaleb Läänemere maade parlamentaarse konverentsi migratsioonitöörühma istungil Stockholmis Rootsis.

18. – 20. märts
Europoli tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma Eesti delegatsiooni juht Raivo Aeg ja liige Kalle Laanet osalevad töörühma kohtumisel Sofias Bulgaarias.

18. – 21. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA monitooringukomitee Ukraina raportöörina infokogumismissioonil Kiievis Ukrainas.

18. – 21. märts
Väliskomisjoni liige Anne Sulling osaleb Balti riikide 100. aastapäeva konverentsil ja külastab innovatsiooni valdkonnaga seotud asutusi Kopenhaagenis Taanis.

19. – 20. märts
Põhiseaduskomisjoni liige Arto Aas teeb ettekande üritusel „Baltic Symposium 2018: The Baltic States in a Changing Europe“ Londonis Suurbritannias.

19. – 21. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaalkomitee istungil ja Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma liikmena Balti 100 seminaril Prantsusmaa Senatis Pariisis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside