Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung


Päevakorras on Riigikogu liikmete arupärimistele vastamine. Arupärimistele vastavad justiitsminister Andres Anvelt kodanike väljaandmise kohta teistele riikidele (nr 396); minister Anne Sulling Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse probleemide kohta (nr 398); minister Urmas Kruuse makseraskustes oleva ettevõtte töötaja töötuskindlustushüvitise (nr 397) ja väikelaste tervisekontrolli kohta (nr 400); sotsiaalminister Helmen Kütt väikelaste tervisekontrolli (nr 399) ja sotsiaalministeeriumi poolse rahalise toetuse kohta juhendmaterjalile “Lapse heaolu hindamise abivahend lastekaitsetöötajale” (nr 403).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 20.-21. mail toimuval ELi haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu (EYCS) istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ja kultuuriminister Urve Tiidus; Eesti seisukohad 26.-27. mail toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu (COMPET) istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; ülevaade partnerlusleppest Euroopa Komisjoni ja Eesti vahel, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis –
kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis –
parlamentaarne kuulamine konverentsisaalis rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020, kutsutud haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu, kaubandus-tööstuskoja, Baltic Computer Systems AS ja üliõpilaskondade liidu esindajad; toimub veebiülekanne; järgneb istung -Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE); välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE);

maaelukomisjonis –
omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu (647 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10:
kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE); teeseaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (591 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15:
sotsiaalkomisjonile arvamuse andmine ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule (615 SE) kavandatud muudatusettepaneku kohta; süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse eelnõu (635 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Riigikohtu, siseministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad; kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, õiguskantsleri ja kohtunikuabide ühingu esindajad; Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (597 SE);

rahanduskomisjonis –
käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2015 – 2018 ja stabiilsusprogrammist 2014; maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE); kohtumine haigekassa esindajatega (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis –
Kaitseväe suurõppuse “Kevadtorm 2014” külastamine (Helme).

sotsiaalkomisjonis –
tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE); riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE); individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE); ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis –
Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (672 OE); Eesti seisukohad ELi määruse eelnõule, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud välisministeeriumi esindaja; analüüs Venemaa välispoliitilise tegevuse motiividest, kutsutud Balti Venemaa Uuringute Keskuse direktor Vladimir Juškin; Eesti erakorraline ja täievoliline suursaadik Ameerika Ühendriikides, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadik Eerik Marmei; väliskomisjoni töövisiidist Poola 9.-11. juunil;

õiguskomisjonis –
karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30:
ülevaade SA Eesti Koostöö Kogu raportist „Avaliku sektori ressursikasutuse analüüs riigi saldoandmike põhjal aastatel 2006-2012“, kutsutud SA Eesti Koostöö Kogu, rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 11 –
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Linnamäe lasteaia inimestega.

Kell 12 –
õiguskantsler Indrek Teder annab Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle 2013. aasta tegevuse ülevaate.

Kell 12.45
– Riigikogu aseesime
es Laine Randjärv kohtub Metropoliit Korneliusega (Pikk 64).

Välislähetused


18. – 20. mai
Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher osaleb tervise- ja inimõiguste teemalisel foorumil „Regional Forum on the Health and Human Rights of People Who Use Drugs “ Chisinaus, Moldovas.

18. – 23. mai

Riigikogu liige Deniss Boroditš osaleb transiidi- ja logistikafoorumil, kohtumistel parlamendis ning transpordi- ja sideministeeriumis Astanas, Kasahstanis.

 
Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside