Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele olulise kriisiinfo salastamise kohta (nr 59) vastab peaminister Kaja Kallas, kodakondsuse andmise kohta (nr 58) vastab siseminister Kristian Jaani ning eestikeelse hariduse olukorra kohta Ida-Virumaal (nr 62) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 23. aprillil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu keskkonnanõukogu videokohtumisel, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 23. aprillil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu energeetikaministrite videokohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, mis käsitleb digiteenuste ühtset turgu (digiteenuste õigusakt) ja millega muudetakse direktiivi 2000/31/EÜ, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, mis käsitleb konkurentsile avatud ja õiglaseid turge digisektoris (digiturgude õigusakt), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine – põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 5-21-3;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: tehisintellekti reguleerimise plaanidest, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE); Rahandusministeeriumi ülevaade riigieelarve 2022–2025 strateegia koostamise protsessist; kollektiivsest pöördumisest „Ei katuseraha jagamisele abordivastasele liikumisele“;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse 2021. aasta aastaraamatust, kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti esindaja; arvamuse andmine hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (350 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ja MTÜ Eesti Tsiviilallianss esindajad ning muudatusettepanekute esitajad; Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik (roheline digitõend), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-21-2;

väliskomisjoni videoistungil – „Inimõigusdiplomaatia alused ja tegevuskava“, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Riigikogu pöördumise „Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Soome Vabariigi Eduskunna poole“ eelnõu (322 PE);

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: karistusseadustiku muutmise seaduse (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; siseturvalisuse arengukava 2020–2030;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: olulise tähtsusega riikliku küsimuse kavandamine;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: korruptsioonivastase tegevuskava 2021–2025 rakendamise käigust ja plaanidest ning Vabariigi Valitsuses viimati kinnitatud teemakohastest juhenditest, kutsutud justiitsminister Maris Lauri; advokaadibüroo Freeh Sporkin ja Sullivaniga sõlmitud lepingu täitmisest ja lõpetamisest, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; komisjoni töökavast mais 2021;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Euroopa Liidu 2021–2027 eelarveperioodi põhimõtetest ning 2014–2020 eelarveperioodi täitmisest, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, keskkonnaminister Tõnis Mölder ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla teel Norra parlamendi esimehe Tone Wilhelmsen Trøeniga.

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Läti ja Leedu väliskomisjonide esimeestega.

Kell 15 – ENPA Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski osaleb videosilla vahendusel assamblee õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee istungil.

Kell 15 – ENPA Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb videosilla vahendusel assamblee poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Vilja Toomast osaleb videosilla vahendusel assamblee võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee istungil.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside