Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine käibemaksusüsteemi muutmise eelnõude paketile, millega kehtestatakse teatavad nõuded makseteenuse pakkujatele (COM(2018) 812, 813) ja seisukoha andmine e-kaubanduse käibemaksu rakenduspaketile (COM(2018) 819, 821), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta (seisukohtade täiendamine) (COM(2017) 653), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirju, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust (COM(2018) 893), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (785 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad; tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamiseks saadetud ühispöördumisele koostatud vastuskirjast;  karusloomafarmide keelustamiseks saadetud märgukirjale tehtud vastuskirjast;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE); kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE); Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE); Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE); Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE); Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirju, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust (COM(2018) 893); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtade täiendamisest keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise direktiivi eelnõu kohta (COM(2017) 653);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: komisjoni tegevusest;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE); ülevaate saamine 13. – 14. veebruaril Brüsselis toimunud NATO liikmesriikide kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: eesti viipekeele tõlgi erialast, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE); Riigikogu otsuse „Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035“ eelnõu (779 OE);

väliskomisjonis – ülevaate saamine Arenguseire Keskuse tellitud uuringust „Eesti ettevõtete osalemine ja positsioon globaalsetes ja lokaalsetes väärtusahelates“, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad; Eesti seisukohtadest 21. – 22. veebruaril Bukarestis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ning Välisministeeriumi esindaja; rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele, et kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas“ eelnõu (782 OE);

õiguskomisjonis kell 11.15: kollektiivsest pöördumisest „Kadunud inimeste otsingust“, kutsutud juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar, SA Kadunud, MTÜ Iga Elu, Politsei- ja Piirivalveameti, Siseministeeriumi ning Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni teatise kohta, millega tehakse ettepanek laiendada Euroopa Prokuratuuri pädevust (COM(2018) 641), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: erikomisjoni tegevusest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: erikomisjoni tegevusest;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: komisjoni töö lõpparuandest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: ülevaade erakondade 2019. aasta valimisprogrammide analüüsist, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne; komisjoni istungjärgu töö aruandest (ruum L 333).

Sündmus

Kell 16 – riigieelarve kontrolli erikomisjon osaleb Riigikontrolli 100. aastapäeva tähistamisel (Kadrioru loss).

Välislähetused

17. – 20. veebruar
Riigikogu liige Hannes Hanso osaleb kohtumistel Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks kandideerimise kampaania raames Bagdadis Iraagis.

18. – 19. veebruar
Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Parlamentaarse nädala raames toimuval Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsil Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside