Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas Eesti Vabariigi suveräänsusdeklaratsiooni ja Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvide 1 ja 2 rikkumise (nr 362) ning Team Estonia ja Eesti välismajanduspoliitika kursi kohta (nr 363); justiitsminister Urmas Reinsalu Kenderi asja edasikaebamise ja Tallinna prügikartelli kohta (nr 365).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: ülevaade 25. septembril toimuvast üldasjade nõukogu istungist, kutsutud Eesti eriesindaja Euroopa Liidu juures Matti Maasikas; ülevaade 19.–21. septembril toimuvast mitteametlikust transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisest, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni ühtse digivärava määruse eelnõu (COM (2017) 256) kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme nimetamine;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (478 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ülevaade Arenguseire Keskuse arengutest, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud magustatud joogi maksu seadus, kutsutud Vabariigi Presidendi kantselei esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (501 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine“ eelnõu (502 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks“ muutmine“ eelnõu (503 OE); ülestõusmispühade teise püha riigipühaks muutmise arutelu jätkamine;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (500 OE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade olukorrast rahvusvahelistes pingekolletes, kutsutud Kaitseväe Luurekeskuse juht ja Välisluureameti peadirektor;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli auditist „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine kohalikes omavalitsustes“, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika aluste koostamise ettevalmistamine (ruum R407);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: haldusreformist, maavalitsuste likvideerimise hetkeseisust, riigimajade käivitamisest, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab ja Rahandusministeeriumi esindajad (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu, kutsutud Riigi Tugiteenuste Keskuse, Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, toimub veebiülekanne; Riigikontrolli 2017. aasta tööplaanist ning Riigikontrolli 2018. aasta tööplaani ettepanekutest, kutsutud riigikontrolör Alar Karis (ruum L 333).

Sündmused

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Poola Kaitseväe aastapäeva tseremoonial Meremuuseumis.

Välislähetused

14. – 19. september
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osaleb Jalta Euroopa Strateegia 14. aastakohtumisel (14. – 17. september) ja kohtumisel Ukraina parlamendis Kiievis (17. – 19. september).

17. – 28. september
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on visiidil Singapuris ja Malaisias, kus kohtub Singapuri parlamendi asespiikri ja peaministriga, astub üles rahvusvahelisel tehnoloogiakonverentsil Slush Singapore ning on üks peaesinejaid e-valitsemise ja digitaalse ühiskonna teemasid käsitleval konverentsil Innovation Labs World.

17. – 19. september
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osalevad Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide välis- ja riigikaitsekomisjonide esimeeste kohtumisel Asikkalas Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside