Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Kert Kingolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks. Ettekannetega esinevad õiguskantsler Ülle Madise ja Riigikogu liige Kert Kingo.

Riigikogu liikmete arupärimistele Tallinna Haigla rajamise (nr 53) ja psühholoogide puuduse kohta (nr 54) vastab terviseminister Riina Sikkut.

Riigikogu liikmete arupärimistele Tallinna Linnateatri uue maja ehituse kohta (nr 49), eelmise kultuuriministri Piret Hartmani poolt Tähetorni Spordi- ja Terviseklubi rajamiseks eraldatud 100 000 euro kohta (nr 51) ja Eestis toimuvate rahvusvaheliste spordivõistluste kohta (nr 16) vastab kultuuriminister Heidy Purga.

Riigikogu liikmete arupärimisele valeliku poliitika (nr 89) ja võrdse kohtlemise kohta tööelus (nr 74) vastab majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Riigikogu liikmete arupärimisele pronkssõduri eemaldamise kohta (nr 45) vastab siseminister Lauri Läänemets.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Kliimaministeeriumi teise poolaasta õigusloome plaanist, kutsutud kliimaminister Kristen Michal ning esindajad; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE), kutsutud algatajate esindaja ning Kliimaministeeriumi esindaja; looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE), kutsutud eelnõu algatajate esindaja ning Kliimaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE), kutsutud algataja esindaja; Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE), kutsutud algataja esindaja; Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE), kutsutud algataja ja Kultuuriministeeriumi esindaja (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: Maaelu Teadmuskeskuse tegevusest, kutsutud Maaelu Teadmuskeskuse esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Mereohutuse paketi COM(2023) 269, COM(2023) 270, COM(2023) 271, COM(2023) 272, COM(2023) 273 kohta; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 reisijate juhuveo sektoris kohaldatavate minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas, eelnõu COM(2023) 256 kohta, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja; Rail Balticu projekti Eesti osa vahearuandest ja hetkeseisust;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu esimese lugemise ettevalmistamine (37 SE), kutsutud algataja ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja; Õiguskantsleri aasta ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja muude õiguskantslerile pandud ülesannete täitmisest ajavahemikus 1. september 2022 kuni 31. august 2023, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: eelarvenõukogu arvamusest 2023. aasta suveprognoosi kohta, kutsutud eelarvenõukogu aseesimees Andrus Alber; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandusjuhtimise raamistiku reformi kohta  (COM(2023) 240, COM(2023) 241, COM(2023) 242); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist maksustada täiendavalt pakendite ja plasti kasutamist“ eelnõu (65 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kehtestada Eestis automaks“ eelnõu (46 OE);

riigikaitsekomisjonis – 29.-30. augustil Toledos toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest ja järgmise NATO kaitseministrite kohtumise ettevalmistustest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Kohtumine Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liitu (ROTAL) kuuluvate sisejulgeoleku ametiühingute esindajatega, kutsutud ROTALi esimees Kalle Liivamägi, demineerijate, päästealatöötajate ning politseiteenistujate ametiühingute esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (260 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja tegevuskava Tallinna Haigla rajamiseks“ eelnõu (53 OE), töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE), töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE), töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (174 SE) kutsutud algataja ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arengutest Valgevenes, kutsutud Eesti Leedu saatkonna esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Siseministeeriumi koostatud päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse tutvustamine, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 183 lõike 1 esimese lause kohta; Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti teemaline briifing, kutsutud Keskkriminaalpolitsei juht, Europoli haldusnõukogu liige Oskar Gross, Politsei- ja Piirivalveameti rahvusvahelise operatiivinfobüroo rakendusekspert, Europoli haldusnõukogu asendusliige Reijo Valgjärv;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitsepolitseiameti esindajatega;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine peaminister Kaja Kallasega (ruum L332); kohtumine Välisluureameti juhi Kaupo Rosinaga (ruum R400);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Rahandusministeeriumi 2023. aasta suvisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, Eelarvenõukogu esimees Andrus Alber, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas,  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni juhatuse esimees Väino Kaldoja, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni juhatuse esimees Ille Nakurt-Murumaa ning Riigikontrolli esindaja; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 12 – väliskomisjon kohtub Ukraina parlamendi väliskomisjoniga (videosild).

Välislähetused

14.–19. september
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta kohtub Hispaania parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni sekretariaadiga ning osaleb Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSAC) esimeeste kohtumisel Madridis Hispaanias.

17.–19. septembrini
Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Hanah Lahe osaleb ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

18.–21. septembrini
Väliskomisjoni esimees ja NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni liige Marko Mihkelson osaleb NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee ning poliitikakomitee ühisvisiidil Helsingisse ja Hämeenlinna Soome.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside