Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – täiskogu

Päevakorras on Riigikogu töönädala päevakorra kinnitamine.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 18.-19. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil (kaitseküsimused) ja 19. novembril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil;

Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung – kell 14 Euroopa Kontrollikoja aruanne ELi 2012. eelarveaasta täitmise kohta, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid (konverentsisaal); istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840;

keskkonnakomisjonis – riigikontrolli kontrolliaruanne „Infosüsteemide pidamine ja arendamine Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas“; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE) (ruum L333);

kultuurikomisjonis – noortevaldkonna arengukava 2014-2020, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE); kultuuripoliitika põhialused 2020;

maaelukomisjonis – ülevaade Eesti kalanduse olukorrast, Euroopa Kalandusfondi meetmete kasutamisest 2007-2013 ning kavandatavatest meetmetest järgmisel finantsperioodil 2014-2020;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja ELi kodaniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (444 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (509 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmine“ eelnõu (511 OE); rahanduskomisjonile arvamuse andmine riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE) vastavuse kohta põhiseadusega;

rahanduskomisjonis – ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) antud stabiilsustoetustest ja Eesti osalemisest ESM-s; 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE); Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2013. – 2015. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (535 OE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE I);

sotsiaalkomisjonis – kell 12 kohtumine Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) esindajatega soolise võrdõiguslikkuse indeksi teemal;

väliskomisjonis – rahvuskaaslaste poliitika Eestis, kutsutud haridus- ja headusministeeriumi kultuuriministeeriumi ning välisministeeriumi esindajad; ülevaade Eesti kahepoolsetest suhetest Kagu-Aasia riikidega; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ühendatud eelnõud (469 SE) + (209 SE); Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (503 OE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 raporti „Kohalike teede hoiu korraldamine“ arutelu ja kinnitamine, kutsutud riigikontrolli, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maanteeameti, rahandusministeeriumi, siseministeeriumi, Eesti Linnade Liidu ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad; istung on avalik (ruum L333), toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840;

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu töös (Teaduspargi 6/1, Tallinn).

Kell 13 – 14.45 – majanduskomisjoni ning Riigikogu transiidi ja logistika toetusrühma korraldatud avalik kuulamine Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni uuringust „Logistika ja transiidi mõjust Eesti majandusele“; uuring on valminud koostöös PricewaterhouseCoopersiga, osalevad logistikavaldkonna suurettevõtete esindajad (Komandandi maja, Toompea 1).

 

Riigikogu pressiteenistus

 

 

Tagasiside