Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele lemmikloomaregistri kohta (nr 594) vastab regionaalminister Madis Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimistele toimingupiiranguga seonduvate probleemide (nr 320), kassatsiooniõiguse piirangute (kaitsja nõuded) (nr 336), vaenu õhutamise kriminaliseerimise eelnõu (nr 503) ning Prokuratuuri ja Kaitsepolitseiameti tegevuse põhjendatuse (nr 528) kohta vastab justiitsminister Kalle Laanet.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad Euroopa Liidu määruse kohta, millega luuakse metsaseireraamistik – COM(2023) 728, kutsutud Kliimaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajad, Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja MTÜ Päästame Eesti Metsad juhatuse liige Farištamo Eller, samuti Eesti Maaülikooli, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, MTÜ Eesti Erametsaliidu, Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rahvusooper Estonia juurdeehituse riigi eriplaneeringu algatamiseks“ eelnõu (369 OE), kutsutud Kultuuriministeeriumi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ja Tallinna linna esindajad ning Rahvusooper Estonia nõukogu esimees Ivari Ilja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele likvideerida ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste kodulehtede venekeelsed versioonid“ eelnõu (365 OE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Riigikantselei ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (ruum L332) ;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Lõpetame kanade puurispidamise Eestis“, kutsutud pöördumise algatajate ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse koerte ja kasside heaolu ning nende jälgitavust (COM(2023) 769), kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine keskkonnakomisjonile. Riigikaitsekomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) kohta, kutsutud Kaitseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad kombineeritud transpordi direktiivi eelnõu kohta – COM(2023) 702, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja: konkurentsivõime ekspertkogu tööst, kutsutud Eesti Panga asepresident ja konkurentsivõime ekspertkogu liige Ülo Kaasik, Arenguseire Keskuse uuringute juht ja ekspertkogu liige Uku Varblane ning keskuse juhataja Tea Danilov;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE);  Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta“ eelnõu (367 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi Mootorsõidukimaksu eelnõu“ eelnõu (374 OE); Rahandusministeeriumi ülevaade riigi võlakoormusest; mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11: Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele „valmistada ette ja taastada sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina eelnõu (274 OE); Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest; julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Terviseministri ülevaade valdkonna strateegilistest arengutest, kutsutud terviseminister Riina Sikkut;

väliskomisjonis – kell 11: arengutest Venemaal, kutsutud Eesti Venemaa saatkonna esindaja; Eesti-Ukraina julgeolekuleppe sõlmimisest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute kandidaatidest, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja suursaadikukandidaadid;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13: kohtumine vabariigi peaprokuröri Andres Parmasega ja justiitsministri Kalle Laanetiga;

korruptsioonivastases erikomisjonis– kell 13.30: Nordica erastamisprotsessist, kutsutud kliimaminister Kristen Michal; Nordica nõukogu tegevusest 2020–2023, kutsutud Nordica nõukogu liige Kaupo Raag;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel“, kutsutud terviseminister Riina Sikkut, Terviseameti peadirektor Birgit Lao, Terviseameti peadirektori asetäitja Ragnar Vaiknemets, Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane, Tervisekassa juhatuse liige Maivi Parv, Tervisekassa partnersuhete osakonna juhataja Marko Tähnas, Tervisekassa ravikvaliteedi teenusejuht Marion Kalju, Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, Riigikontrolli auditijuht Rauno Vinni, Riigikontrolli vanemaudiitor Ingrid Hindrikson, Riigikontrolli audiitorid Pille Kuusepalu ja Thea Teinemaa ning Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu esimees Lauri Hussar avab Ukraina kujutava kunsti klassiku Juri Hõmõtši näituse “Tallinn Ukraina kunstniku pilgu läbi” (Toompea lossi III korruse galerii).

Välislähetused

16. märts – 7. aprill
Riigikogu liige Lauri Laats osaleb projektis „USA ja Euroopa energiaprobleemid: kliimamuutuste leevendamise edendamine, säilitades samal ajal energiajulgeoleku“ Ameerika Ühendriikides.

17.–18. märts
Keskkonnakomisjoni liige Yoko Alender osaleb ringmajanduse-teemalisel parlamentaarsel konverentsil Brüsselis Belgias.

17.–19. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Liisa Pakosta osaleb ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

18. märts
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Meelis Kiili osaleb Läänemere Riikide Parlamentaarse Konverentsi (BSPC) energiajulgeoleku, kestlikkuse ja ühenduvuse töörühma teisel kohtumisel Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
631 6353, 5558 3993
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside