Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõuga (298 SE) muudetakse kohtute seadust selliselt, et kohtunike täiskogu oleks võimalik mõjuval põhjusel edasi lükata ja korraldada osaliselt või täielikult elektrooniliselt. Kehtiva seaduse järgi toimub kohtunike täiskogu ilma ühegi erandita iga aasta veebruari teisel reedel.

Samuti nähakse ette kohtunike täiskogu valitud omavalitsusorganite kohtunikest liikmete ametiaja pikenemine nii kauaks, kuni järgmine täiskogu määrab nende asemele uued liikmed.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE).

Eelnõu näeb ette tagada hooldekodukoht igale hädasolijale sõltumata tema enda ja ta perekonna rahalistest võimalustest.

Selgituse kohaselt näeb lahendus ette, et hooldekodu muutub seda vajavatele eakatele pensioni eest kättesaadavaks. Hooldekodu hinnavahe on eelnõu järgi riigi ja omavalitsuse kanda. Täpse rahastusmudeli väljatöötamine jääb aga valitsuse ülesandeks.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; rohevõrgustike planeerimisest, kutsutud Eesti Maaülikooli, Eestimaa Looduse Fondi, Keskkonnaagentuuri, Harku valla volikogu ning Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli aruandest hariduse tugiteenuste kättesaadavuse kohta, kutsutud Riigikontrolli esindajad; Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavast 2021–2035 ja haridusvaldkonna arengukavast 2021–2035 (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), põllumajandussektorile eraldatud lisatoetusest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: ettevõtluse toetuseks suunatud kriisimeetmete seisust, AS-ist Eesti Post (Omniva), kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE); krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) (A. Rei nõupidamisruum ja videosild);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivse pöördumise „Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!“, kutsutud pöördumise esitajate, Riigikantselei, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE);

väliskomisjoni videoistungil – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest; Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni tegevusest; Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) Eesti Välispoliitika Instituudi raportist „Koroonakriis ja väljakutsed Eesti välispoliitikale”, kutsutud RKK Eesti Välispoliitika Instituudi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: majanduse olukorrast ning COVID-19 toetusmeetmete kasutamisest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: komisjoni tööst;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: 2021. aasta rahva- ja eluruumide loenduse plaanist.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside