Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad maaeluminister Tarmo Tamm Keskerakonnaga seotud huvide konfliktide kohta põllumajanduses (nr 402), õiguskantsler Ülle Madise proportsionaalse esindatusega kohalike volikogude komisjonides ning volikogu liikmete õiguse kohta sinna kuuluda (nr 395), ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo e-teenustest äralõikamise kohta (nr 391), haridus- ja teadusminister Mailis Reps Teadus- ja Arendusnõukogu raporti (2015, nn Okki raport) teaduspoliitiliste otsuste elluviimise kohta seoses Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga (nr 394), võimalike muudatuste kohta eesti keele riigieksami hindamisel ja selle seostest eesti keele strateegiaga (nr 404) ja eesti keele riigieksami hindamiskriteeriumite leevendamise kohta (nr 405), tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski hambaraviteenuse (nr 390) ning alkoholipoliitika rohelise raamatu ja aktsiisipoliitika kohta (nr 398).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE); erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (520 SE);

maaelukomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: korruptsioonivastase seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE); Eesti Vabariigi ja Jaapani vaheline tulumaksudega topelt maksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise eelnõu (549 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teise seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade merejulgeolekualastest tegevustest ja plaanidest, kutsutud Riigikantselei esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: hoolduskindlustusest, rakkerühma töö tutvustamine, kutsutud Riigikantselei strateegiabüroo ja hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – väliskomisjoni kuulamised strateegilisest kommunikatsioonist: Riigikantselei ülevaade, kutsutud riigisekretär Heiki Loot ja Riigikantselei esindajad; ülevaade arengutest Afganistanis, kutsutud Välisministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad (ruum R121);

õiguskomisjonis – kell 11.15: kokkuvõtted möödunud perioodi tööst, kutsutud siseminister Andres Anvelt; asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: tööplaanide arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: sügisistungjärgu töö kokkuvõte;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13: rahvastikupoliitika põhialuste koostamisest, kutsutud rahvastikupoliitika põhialuste valdkonnapõhiste töörühmade, Riigikantselei strateegiabüroo ja peaministri büroo esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: kokkuvõtted ja 2018. aasta plaanid;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ valdkondlike alaaruannete „Ettevõtluse rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ ja „IT-valdkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ arutelu, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli vanemstaabiallohvitseride kursuse õppuritega.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb rahvusliku ringhäälingu 91. aastapäeva üritusel.

Välislähetus

15. – 19. detsember
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad GUAM Parlamentaarse Assamblee 10. istungjärgul ja BA presiidiumi istungil Tbilisis Georgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside