Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas võimaliku surve kohta Eesti-Vene piirile (nr 181) ja rahvastiku kahanemise kohta (nr 187); riigihalduse minister Arto Aas riigihalduse reformi generaalplaani ja riigimuuseumide kohta (nr 168); majandus- ja taristuminister Kristen Michal jäälõhkuja Botnica soetamise kohta (nr 173); siseminister Hanno Pevkur Murastes asuva politsei- ja piirivalvekolledži tegevuse lõpetamise ning tegevuse Paikusele üleviimise kohta (nr 189); haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi õppematerjalide riigihangete kohta (nr 175) ja eesti keele õppe edenemise kohta venekeelsetes koolides (nr 177).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine Euroopa Komisjoni maksustamise vältimise vastane paketi kohta, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 22. aprillil toimuval eurorühma kohtumisel ja 23. aprillil toimuval mitteametlikul ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Sven Sester, ja rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross; Eesti seisukohad 21. aprillil toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud siseminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine avalik konsultatsioonile, mis käsitleb tööandja kohustust teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 18.-20. aprillil toimuval mitteametlikul ELi tervise- ja sotsiaalministrite (EPSCO) kohtumisel, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; võimalik Riigikogu otsuse eelnõu algatamine, mis sisaldab põhjendatud arvamust selle kohta, miks ELi direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse eelnõu (213 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekutest riigi eelarvestrateegiasse, kutsutud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (219 OE);

maaelukomisjonis – olukorrast Eesti piima- ja sealihatootmises, kutsutud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: riigihangete seaduse eelnõu (204 SE), kutsutud riigihalduse minister Arto Aas; Eesti seisukohad ELi gaasivarustuskindluse paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni dokumendi kohta, mis käsitleb rongireisijate õigusi ja kohustusi, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE);

rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse (184 SE); Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2016. – 2018. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu algatamine; kohtumine Eelarvenõukogu esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – rahvusvaheliste kokkulepete mõju heidutuse teostamisele, kutsutud kaitseministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad; Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE); riigikaitsekomisjoni Prantsusmaa visiidiks ettevalmistav ülevaade Prantsusmaa kaitsepoliitikast ja Eesti-Prantsuse suhetest ning kaitsekoostööst, kutsutud kaitseministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; heaolu arengukava 2016 – 2023, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 19. aprillil toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaitseministrid) istungil, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: korteriühistu vaidluse lahendamise seaduse eelnõu (187 SE), kutsutud algataja esindaja Riigikogu liige Mihhail Korb;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: parlamentaarse järelevalve meetmete tõhustamise küsimused; kaitsepolitseiameti jälitus- ja teabetoimikute seaduslikkuse kontrollakti arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine korruptsioonivastase seaduse rakendamise teemal Sihtasustuse Keskkonnainvesteeringute Keskus esindajatega; huvide deklaratsioonide kontrolltoimingute tulemustest (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli analüüsi „Omavalitsuse audititest tehtud olulisemate soovituste täitmise ülevaade“ arutelu, kutsutud Riigikontrolli esindajad; raporti „Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis“ hetkeolukorrast ülevaade; ülevaade 11.-12. aprillil Pariisis toimunud fiskaalpoliitika OECD aastakoosoleku arutelust (ruum L263).

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab iga-aastase muinsuskaitsekuu (Paks Margareeta).

Kell 12.30 – rahanduskomisjoni liikmed kohtuvad Ukraina parlamendi Eesti sõprusrühmaga (ruum L241).

Välislähetused

  1. – 22. aprill

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ja liikmed, Andres Herkel (19.-22.04), Jaak Madison (17.-20.04) ja Raivo Aeg (17.-21.04) osalevad ENPA kevadistungjärgul Strasbourgis, Prantsusmaal.

  1. – 22. aprill

Riigikogu liige Anne Sulling osaleb Rahvusvahelise Kosmoseülikooli Executive koolitusprogrammis Strasbourgis, Prantsusmaal.

  1. aprill

Riigikogu liige Urve Tiidus osaleb parlamentide vahelisel TAXE 2 komisjoni koosolekul (Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect) Brüsselis, Belgias.

  1. – 20. aprill

Riigikogu liige Helmen Kütt osaleb ülemaailmsel inkontinentsuse foorumil „Jätkusuutlik tervishoid ja sotsiaalhoolekanne: pidamatuse hooldus iseseisva ja väärika toimetuleku võimaldamisel“ Berliinis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside