Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – üks eelnõu: 

Valitsuse algatatud spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) korrastab sportlastele stipendiumide ja toetuste maksmise korda ning aitab võidelda kihlveopettuste ja dopingutarvitamisega.

Eelnõu kohaselt võib sportlasele maksta sportlasestipendiumi maksuvabalt kokku kuni 12-kordse kuu töötasu alammäära ulatuses kalendriaastas. Piirmäär korrastab senist stipendiumide maksmise korda, sest praktikas makstakse maksuvabasid stipendiume ka sportlastele, kellega ollakse töösuhtes. Sellisel juhul ei maksta riiklikke makse ning sportlasel puuduvad ka sotsiaalsed garantiid. Sportlasele võib maksta sportlasetoetust maksuvabalt kuni kahekordse kuu töötasu alammäära ulatuses kuus, eeldusel, et temaga on sõlmitud töö- või muu võlaõiguslik leping. Stipendiumi sellisel juhul maksta ei tohi.

Eelnõuga täiendatakse karistusseadustiku dopingukuritegude sätet, mille järgi loetakse dopingukuriteoks aine või meetodi määramist, kasutamisele kallutamist, samuti abistamist ja ainete toimetamist üle riigipiiri või tootmist, valmistamist, turustamist, vahendamist või edasiandmist. Kehtiva korra järgi on karistatav vaid dopingu kasutamisele kallutamine kui kasutatakse ravimit.

Eelnõu näeb ette luua spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemiseks kontaktpunkt, mis koolitab ja teavitab asjaomaseid organisatsioone spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse osas. Neid ülesandeid hakkab ellu viima Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA.

Muudatusega lisatakse Eesti spordiregistri koosseisu sporditulemuste alamandmekogu, kuhu kogutakse Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud sporditulemused. Andmebaas on oluline tööriist avaliku raha jagamisel ning spordipoliitiliste otsuste tegemisel. Harrastusspordi ega liikumisharrastuse võistluste tulemusi andmebaasi ei koguta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 20. veebruaril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), 3.–4. veebruaril toimunud Euroopa Liidu teadusministrite mitteametlikust kohtumisest, Eesti seisukohtadest 27.–28. veebruaril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime (teadusküsimused) nõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE); kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu ja Gröönimaa uue kalanduspartnerluslepingu ja protokolli läbirääkimiste kohta;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti keelevaldkonna arengukavast aastateks 2021-2035, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning arengukava projektijuht;

maaelukomisjonis – kell 11.10: maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Maa-ameti esindajad; taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE); “Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu;

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – kell 11.15: „Eesti 2035“ strateegia eelnõu, kutsutud Riigikantselei esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

majanduskomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevikusuhete läbirääkimiste mandaadiks, kutsutud Välisministeeriumi esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

rahanduskomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE);

riigikaitsekomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (137 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; Kaitseministeeriumi valitsemisala ligipääsust tervise infosüsteemile, kutsutud Kaitseministeeriumi, Kaitseressursside Ameti ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kohtumine Taani parlamendi kaitsekomisjoni delegatsiooniga;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE);

väliskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevikusuhete läbirääkimiste mandaadiks, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Eesti Vabariigi presidendi 16.–17. jaanuaril toimunud ametlikust visiidist Tšiili Vabariiki, kutsutud Eesti-Tšiili parlamendirühma esimees Ivari Padar ning Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.10: ühendatud eelnõude (117 SE ja 101 SE) äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu; kollektiivsest pöördumisest „Tõstame parvlaev Estonia vraki üles“;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitseväe korralduse seaduse kaitseväeluure regulatsioonidest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: vastustest järelepärimisele opositsiooni kaasamisest otsustusprotsessi; kohtumine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindaja ja Transparency International regionaalse koordinaatoriga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „Investeeringute kavandamine ja juhtimine ministeeriumides, riigi suuremates äriühingutes, haiglates ning ülikoolides“, kutsutud Rahandusministeeriumi, Riigi Kinnisvara ASi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: ettepanekutest Eesti keelevaldkonna aastateks 2021–2035 koostatud arengukavale;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: sisserändega tegelemisest kohalikul tasandil.

Sündmus

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Prantsusmaa suursaadiku Eric Lamouroux’ga.

Välislähetused

14.–17. veebruar
Riigikogu liige Ruuben Kaalep osaleb Leedu Vabariigi iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmise 71. aastapäeva üritustel Vilniuses Leedus.

16.–19. veebruar
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone ja delegatsiooni liikmed Ants Laaneots ning Jevgeni Ossinovski (17.–19.02) osalevad assamblee kaitse-, majandus- ja poliitikakomitee istungil Brüsselis Belgias.

17.–19. veebruar
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut ning rahanduskomisjoni liikmed Jürgen Ligi ja Andres Sutt (18.–19.02) osalevad Euroopa Liidu parlamentide vahelise stabiilsuse, majandusliku koostöö ja juhtimise konverentsil (IP SECG) Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside