Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele haruapteekide olukorra kohta (nr 454).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, kutsutud Välisministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 19. detsembril toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Ühendkuningriigi EList lahkumise lepe ja tulevikusuhe (ülevaade asjade seisust), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi kehtestamist käsitlevate algatuste kohta (COM(2018) 383–384), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 20. detsembril 2018 toimuval ELi keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis veeseaduse eelnõu (643 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja Eesti Õpetajate Liidu esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kalurite ettepanekust muuta kalapüügiseadust;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; kohtumine Nordica juhtidega, kutsutud ASi Nordic Aviation Group (Nordica) juhatuse esimees Hannes Saarpuu ja nõukogu esimees Peeter Tohver;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine ELAKile Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi kehtestamist käsitlevate algatuste kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE); soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO esindajad; märgukirjast „Vähendame palgalõhe meie kõigi võrdse tuleviku nimel“, kutsutud märgukirja esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks“ eelnõu (761 OE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11.20: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia“ eelnõu (745 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; Eesti kodanike hoiakutest kaitseküsimustes, kutsutud Turu-uuringute ASi ja Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; kokkuvõte komisjoni tööst 2018. aastal;

väliskomisjonis „Välispoliitika arengukava 2030“ koostamisest, väliskomisjoni kuulamised Eesti välisteenistuse tugevdamisest: Eesti välisesinduste võrgustiku arendamisest, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks;

õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE), kutsutud siseminister Katri Raik; audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, ELi õigusest tulenevad karistused, vara legaalse päritolu pööratud tõendamiskoormus) eelnõu (771 SE), kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste, Politsei- ja Piirivalveameti, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Õiguskantsleri Kantselei esindajad; politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE); arvamuse andmine ELAKile: määruse eelnõu, millega kehtestatakse ELi õiguste ja väärtuste ning õigusprogramm;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest; komisjoni järgmise aasta tööplaanid;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialuste Riigikogule esitamisest;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: kokkuvõte komisjoni tööst 2018. aastal ja järgmise aasta tööplaanid.

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Georgia parlamendi esimehe Irakli Kobakhidze ja teda saatva delegatsiooniga. Kohtumisel osaleb ka Eesti-Georgia parlamendirühma esimees Keit Pentus-Rosimannus. Kohtumist jäädvustada soovivatel ajakirjanikel palume end akrediteerida aadressil [email protected] hiljemalt esmaspäeval, 17. detsembril kell 12 ja koguneda Riigikogu vestibüülis kell 13.45.

Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja Georgia parlamendi esimees Irakli Kobakhidze esinevad seminaril „Georgia sisepoliitilised arengud ja välispoliitika prioriteedid“. Arutelu juhib Eesti Välispoliitika Instituudi teadur Kalev Stoicescu (Riigikogu konverentsisaal).

 

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside