Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas tekkiva ohu kohta ühiskonna sidususele ja julgeolekule, kui haldusreform Ida-Virumaal minister Korbi plaani järgi läbi viiakse (nr 333); Eesti Panga president Ardo Hansson riigieelarve defitsiiti laskmise kohta (nr 347); maaeluminister Tarmo Tamm põllumajandustootja asendamise toetuse kohta (nr 325); riigihalduse minister Mihhail Korb haldusterritoriaalse reformi tulemuste kohta Viljandimaal (nr 327), haldusreformi hädade kohta Tartumaal Peipsi veerel (nr 328) ja haldusreformi hädade kohta Tartumaal Luunjas (nr 329).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: ELi määruse eelnõu, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning andmete vaba liikumist, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: ELi määruse eelnõu, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul (e-privaatsuse määrus), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa puhta energia pakett, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas“ eelnõu (403 OE) kohta, kutsutud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja siseministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kutsehariduse ja ettevõtjate koostöö kutsehariduse korralduses, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu ning Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – ebaausad kaubandustavad, kutsutud konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ning maaeluministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; lõhkematerjaliseaduse eelnõu (418 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; audiitortegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (409 SE), kutsutud rahandusminister Sven Sester; liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE); Arenguseire tegevuskava 2017-2018 kooskõlastamine, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; julgeolekuasutuste ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE); Riigikohtule arvamuse andmine tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse § 3 punktide 3-6 ja punktide 12 ja 14 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: rahandusministeeriumi ülevaade 2017. aasta kevadisest majandusprognoosist;

riigikaitsekomisjonis – Süürias toimunud Ameerika Ühendriikide Tomahawk rakettide rünnaku järelmõjud, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Jüri Luik; osalemine 21.-23. mail Norras toimuval Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide iga-aastasel julgeolekualasel foorumil;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavusest, kutsutud sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Töötukassa esindajad; komisjoni seisukoha kujundamine kollektiivsete pöördumiste „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ ja „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ suhtes;

väliskomisjonis – ülevaade peaministri välissuhtlemisest, kutsutud peaminister Jüri Ratas; ülevaade 23. aprillil toimuvatest Prantsusmaa presidendi valimistest, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu ja Eesti suursaadik Prantsusmaal Alar Streimann (videokonverents); Eesti seisukohad kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimist käsitlevate Euroopa Komisjoni teatise ning ELi määruse eelnõu kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade maksu- ja tolliameti uurimisosakonna tegevusest, kutsutud maksu- ja tolliameti esindaja; kohtumine teabeameti esindajaga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: avalikku tähelepanu pälvinud ebakohtadest Tallinna linna prügimajanduses, kutsutud Tallinna abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas ja abilinnapea Arvo Sarapuu (ruum L332);

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.30: laste liikumisprogrammist, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.15: kohaliku omavalitsuse liitude juriidiline staatus: avalik-õiguslik vs eraõiguslik juriidiline isik, kutsutud justiitsministeeriumi, Eesti Linnade Liidu ja Harjumaa Omavalitsusliidu esindajad (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade valdades ja linnades peetavatest andmekogudest“ kordusarutelu, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, riigihalduse minister Mihhail Korb ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Rocca al Mare koolinoortega (ruum L240).

Kell 19 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso peab Kaitseliidu Harju malevas julgeolekuteemalise loengu Naiskodukaitse Harju ringkonna esindajatele.

Välislähetused

13. – 17. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ja delegatsiooni liige Jaak Madison osalevad ENPA vaatlejatena Türgi põhiseadusreferendumi vaatlusmissioonil Ankaras ja Antalyas, Türgis.

17. – 19. aprill
Riigikogu liikmed Aivar Kokk, Erki Savisaar ja Dmitri Dmitrijev osalevad transiidimessil „TransRussia“ Moskvas, Venemaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside