Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Marko Šorini ametivanne.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastab peaminister Jüri Ratas ühenduse kohta saartega (nr 1) ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps eesti viipekeele tõlke kättesaadavuse kohta (nr 2).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 20. septembril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti täiendatud seisukohast Euroopa Komisjoni algatatud ühinguõiguse paketti kuuluva ja äriühingute piiriülest liikuvust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Euroopa Komisjoni teatisest „Euroopa Liidu strateegiline lähenemisviis ravimitele keskkonnas“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Lageraied ajalukku!“ (A. Rei nõupidamisruum);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE), Haridus- ja Teadusministeeriumi teise poolaasta eelnõudest ja teemadest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Maa-ameti peadirektori Tambet Tiitsi ja tema asetäitjaga kinnisvara ja katastri valdkonnas; 27.–28. oktoobril Helsingis toimuvast EL rahvusparlamentide põllumajanduskomisjonide esimeeste kohtumisest;

majanduskomisjonis – kell 11.10: meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE), kutsutud siseminister Mart Helme ja Justiitsministeeriumi esindaja; kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest; tegevuspõhisest eelarvestamisest; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE);

riigikaitsekomisjonis – 28.–29. augustil Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumistest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik ja Kaitseministeeriumi ametnikud; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (63 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia“ eelnõu (64 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (65 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (66 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (67 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (68 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (69 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (70 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (71 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (72 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (73 OE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik, Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem, Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; Kaitseväe osalusega välismissioonide piirkondades toimuvast, kutsutud Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kohtumine Tööandjate Keskliidu esindajatega; kollektiivsest pöördumisest „Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!“;

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE), kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti prioriteetidest ja tegevustest algaval ÜRO 74. Peaassambleel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu, Välisministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis kell 11.15: koostööst Justiitsministeeriumiga startup-ide probleemide lahendamisel, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; Riigikogu otsuse „„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja Riigikogu Kantselei esindaja; Riigikogu otsuse „„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE), karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) (50 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Välisluureameti peadirektori Mikk Marraniga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmete huvide kontrollist; järelepärimistest kohalikesse omavalitsustesse opositsiooni kaasamisest koalitsiooni poolt otsuste tegemisse ja muusse tegevusse; GRECO V hindamisvooru soovituste rakendamisest ministrite ja poliitiliste nõunike tegevuse läbipaistvust tagavate meetmete olulisest suurenemisest;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: 2021. aasta rahvaloenduse meetodist, kutsutud Statistikaameti ja teadlaskonna esindajad (ruum L 332);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keele õppe korralduse taustainfost; õpetajakoolituse korraldusest ja õppematerjalidest venekeelses lasteaias;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruande „Täiskasvanute eesti keele õppe korraldus ja riiklik rahastamine“ arutelu, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, siseminister Mart Helme, rahvastikuminister Riina Solman, sotsiaalminister Tanel Kiik, justiitsminister Raivo Aeg ja riigikontrolör Janar Holm, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

Sündmus

Kell 15.50 – riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja kohtub Soome Kaitseväe juhataja kindral Timo Pekka Kivineni ja teda saatva delegatsiooniga.

Välislähetus

16.–18. september
Riigikogu liige Raimond Kaljulaid osaleb Saksa Välispoliitika Nõukogu AI-teemalisel arutelul Berliinis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Tagasiside