Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas Eesti lastele võrdsete võimaluste loomise kohta hariduse omandamisel (nr 369) ja Aserbaidžaaniga seotud rahapesu tõkestamise kohta (nr 370) ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps Haridus- ja Teadusministeeriumi regionaalpoliitiliste plaanide kohta (nr 367) ja Paide riigigümnaasiumi kohta (nr 368).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: ülevaade 19. – 20. oktoobril toimuvast Euroopa Ülemkogu istungist, kutsutud peaminister Jüri Ratas (ruum P280);

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14:  Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise vaheülevaade, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

majanduskomisjonis – kell 11.10: konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab ja Rahandusministeeriumi esindaja; e-residentsuse ülevaade, kutsutud e-residentsuse programmi direktor Kaspar Korjus;

sotsiaalkomisjonis – kell 12: ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – avalduse „Iraagi Kurdistani iseseisvusreferendumi puhul“ eelnõu (516 AE); Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi  Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise eelnõu;

õiguskomisjonis – kell 11.15: perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse esindaja; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade 9. – 10. oktoobril Brüsselis toimunud Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kogunemisest; elektroonilise side seaduse (ESS) § 113 lg 5 toodud nõuete täitmise kontrollist;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade rahapesu andmebüroo tööst, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahva tervise arengukava, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: Riigikantselei seisukohad seoses Vabariigi Valitsuse seaduse kontseptsiooniga, kaasava poliitika kujundamine ja kodanikukesksemad avalikud teenused, lähiaastate strateegilised planeerimise protsessid, kutsutud riigisekretär Heiki Loot ja Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago (ruum R406).

Välislähetused

16. – 18. oktoober
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Suurbritannia parlamendi Mindfulness seminaril Londonis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside